På grunn av vedlikehold av demningen er Theisendammen fortsatt nedtappet. En del dyrearter som har tilhold i vannet er spesielt sårbare i perioden fram til vannstanden er oppe til normalt nivå.

Dette gjelder spesielt beveren. For å bøte noe på beverens utfordringer i nedtrappingsperioden innfører vi ekstraordinær båndtvang i området rundt Theisendammen.

Beveren er en art som søker tilflukt i vann, ved at bohytta dens ligger med inngangen under vann. Dette gjør beveren for å beskytte seg mot rovdyr. Når dammen tappes ned, vil hytta bli liggende tørrlagt, og rovdyra får fri tilgang til hytta og beveren som har tilhold der. Beveren er også særlig sårbar når den beveger seg på land, mellom hytta og vannspeilet som eventuelt er igjen.

Den ekstraordinære båndtvangen i Bymarka gjelder i området mellom Baklidammen i vest og Sverresborg allé i øst, Fjellseterveien i sør og Tømmerdalsveien i nord.

Hunder må holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade dyr og beverhytter.

Vedtaket om ekstraordinær båndtvang er hjemlet i lokal forskrift om hundehold § 4, jfr. hundeloven § 6 og gjelder inntil videre.

Bever

Nyheter og kunngjøringer