Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter, som skaper samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.

Dette vil bli prioritert

 • Nye søkere/tiltak prioriteres.
 • Kultur- og fritidsaktiviteter som bidrar til bredde i byens kulturtilbud.
 • Aktiviteter som utløser rekruttering og frivillig arbeid.
 • Utprøving av nye metoder i frivillighetsarbeidet.
 • Aktiviteter som bidrar til økt samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.
 • Aktiviteter som foregår i Trondheim.
 • Prosjekter som legger til rette for økt aktivitet.
 • Tiltak må gjennomføres i inneværende år.

Hvem kan få tilskudd

 • Frivillige organisasjoner i Trondheim.
 • Grupper av ungdom.

Det gis ikke tilskudd til

 • Søknader om tilskudd til drift (herunder administrasjonsutgifter).
 • Søknader om personlig utstyr.
 • Reisestøtte.
 • Kurs og seminardeltakelse.
 • Politisk og religiøs aktivitet.
 • Underskuddsgaranti.
 • Kommersielt baserte arrangement.
 • Ordinære idrettsarrangement.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Søk om tilskudd

Søk om tilskudd i Tilskuddsbasen 

NB. I Tilskuddsbasen må du velge enten "2017 Frivillighetsmillionen" eller "2018 Frivillighetsmillionen" avhengig av hvilket år aktiviteten/prosjektet skal gjennomføres. 

Lurer du på noe om Tilskuddsbasen? Se Hjelp og ofte stilte spørsmål

Saksbehandlingstid

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre. Du får svaret i Tilskuddsbasen.

Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar. 

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Kulturenheten

Harald Arnesen
Telefon 72545700 / 95263383

E-post: kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no  

Har du fått innvilget tilskudd?
Informasjon om utbetaling, endringer og rapportering

Utbetaling
Tilskuddet blir utbetalt ca en måned etter at du har godtatt vedtaket i Tilskuddsbasen. 

Endring i prosjektet
Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Rapport og regnskap
Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Send inn rapport i Tilskuddsbasen

Et tilskudd per aktivitet

Ikke søk flere tilskudd eller på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Revidert av Kulturenheten 22.11.2016

ikon kultur Tilskudd og stipend