For å søke om trygghetsalarm, ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor

 

Trygghetspatruljen, som er en del av Helsevakt

  • tar kontakt med deg hvis du trykker på alarmen
  • rykker ut hele døgnet
  • kommer til deg innen 30 min ved nødstilfelle 
  • utfører hjemmetjenesten på nattenBil

Trygghetsalarmen er gratis, men du må ha analog telefonlinje og du vil bruke tellerskritt hvis du trykker på alarmen. 

Alle ansatte har uniform og vi kjører i biler med logo for at du alltid skal kunne kjenne oss igjen når vi kommer. Ansatte er helsepersonell med bred bakgrunn som er en del av Trondheim kommunes kriseteam, og samarbeider med alle enheter innen helse og velferd, legevakt, politi og brannvesen. 

Når kan du bruke trygghetsalarmen?

Når du har fått trygghetsalarm

Se vår serviceerklæring

Trygghetsalarm