Ungbo har boliger for ungdom. Er du mellom 17 og 23 år med tilhørighet til Trondheim, kan du søke om bolig. Her kan du også få råd og veiledning

For å søke om bolig for ungdom kan du ta kontakt med ditt offentlige servicekontor. Du kan også ta direkte kontakt med oss på Helse- og velferdskontor Midtbyen eller ringe oss på telefon 72 54 07 28.

Ungbo kan også gi råd og veiledning til ungdom eller foreldre om

  • flytting hjemmefra
  • hvordan skaffe bolig på det private boligmarkedet
  • husleiekontrakter
  • boligøkonomi
  • depositumsregler

kommunal bolig Boligtjenester