Utlånstjenestens hovedoppgaver:

  • Utlånstjenesten skal vedta fordeling av fast årlig utlån av kommunale lokaler.

  • Utlånstjenesten har ansvar for administrering av Bookingbasen og Aktørbasen.

  • Utlånstjenesten har etablert et fordelingsutvalg, som skal være en innspillspart i arbeidet med fordeling av fast årlig utlån av lokaler. Fordelingsutvalget består av representanter fra Oppvekst og utdanning, Helse og velferd, Kultur og næring, Trondheim bydrift, Trondheim eiendom, Idrett og friluftsliv, samt de eksterne paraplyorganisasjonene Idrettsrådet i Trondheim og Trondheim kulturnettverk. 

Utlånstjenesten er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom flere enheter, som ledes og koordineres av Kulturenheten.

Kulturenheten, Trondheim bydrift, Enhet for idrett og friluftsliv og Rådmannens fagstab. 

Send e-post

Utlån av lokaler og idrettsanlegg