Valgportalen 

 

Bruk stemmeretten!

Stortings- og sametingsvalget 2017 avholdes mandag 11. september kl 09.00-21.00.

I tillegg er det stemmegivning på Hovedbiblioteket søndag 10. september kl 13.00-18.00.

Valg 2017