Studentsamskipnaden fikk energispareprisen for 2017

Energi- og miljøtiltakene i boligprosjektet Moholt 50|50 imponerte juryen for energispareprisen. - Et genialt prosjekt som representerer nytenking og innovasjon, sa juryleder og varaordfører Ola Lund Renolen under prisutdelingen.

Sist oppdatert: 30.11.2021

En munter gjeng

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) kunne juble aller mest da Trondheim kommune onsdag markerte energispareprisens 10-årsjubileum med utdeling av prisen for 2017.

- Dette er veldig stor stas for oss. Vi har jo bygget disse boligene først og fremst for studentene. At det blir lagt merke til, er veldig artig. Fryktelig mange vil besøke disse boligtårnene. Besøkslistene er lange, og velvillige studenter stiller opp og viser fram hjemmet sitt, fortalte boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i SiT.

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt som i dag huser nesten 700 studenter, barnehage, bibliotek og aktivitetshus, butikk og næringsliv. Prosjektet har fått en rekke priser, blant annet Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2017.

Moholt

Miljøhensyn har vært en viktig driver for prosjektet, og juryen fremhevet nullutslipps-tankegangen og den miksen av miljøteknologi som brukes til energisparing for å redusere både miljø- og klimabelastninger.

- Årets prisvinner er et godt eksempel på en helhetlig områdetankegang, der den enkelte bygning ses i sammenheng med omgivelsene, sa varaordfører Ola Lund Renolen.

Studentsamskipnaden vant også prisen for fem år siden. Da var det “Nye Berg studentby” og “Teknobyen studentboliger” som overbeviste juryen. Årets jury gjenbrukte like godt begrunnelsen fra 2012:

“Studentsamskipnaden har over lengre tid arbeidet med energieffektivisering i egne bygg, både gjennom tekniske og holdningsskapende tiltak, og ikke minst ved å gå foran i boligprosjekter med bygging av både lavenergibygg og passivhus med god arealutnyttelse. SiT legger til rette for en miljøvennlig studenthverdag.”

Boligblokkene i Moholt 50|50 er bygget i massivtre. Varaordfører Renolen trakk fram studentene i nybyggene som ambassadører for et godt og bærekraftig bomiljø med godt inneklima.

- Prosjektet fremmer bruken av fornybare materialressurser i byggebransjen, noe som gir reduserte klimautslipp og er mindre energikrevende, poengterte Renolen.

Varaordfører og juryleder Ola Lund Renolen

For å ta imot prisen var Studentsamskipnaden representert ved boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, prosjekt- og utviklingssjef Lars Meland, drifts- og vedlikeholdssjef Jan Håkon Bekkavik og Thore Larsen fra Tempero Energitjenester, som har vært rådgiver på energi og inneklima.

Årets jury har bestått av: Energirådgiver i Pens, Magne Vågsland, som representerer Naturvernforbundet, direktør Svein Olav Munkeby i NTE, som representerer Næringsforeningen, professor Vojislav Novakovic fra NTNU, seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad fra Enova, bygningssjef Trine Lill Johansen fra Trondheim kommune og juryleder varaordfører Ola Lund Renolen.

Energispareprisen deles ut hvert år av Trondheim kommune til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom.

Mer informasjon om energispareprisen og tidligere vinnere

Kulturskoleelev Ferdinand Whaba

Lucas Isdahl , elev ved kulturskolen

Fant du det du lette etter?