Stor byggeaktivitet rundt Smistadvegen

I disse dager skjer det mye rundt Smistadvegen ved Granåsen idrettspark. Byggearbeidet vil pågå utover 2021.

Sist oppdatert: 16.06.2021

Bilde av gravearbeid på Smistadvegen i Granåsen
Her forberedes utvidelse av Smistadvegen.

I oktober startet arbeidet med å bygge andre etappe av Smistadvegen med fortau, vann og avløp.

Ulemper for naboer og trafikanter

Prosjektleder Åse Karen Søreng fra Kommunalteknikk i Trondheim kommune sier at anleggsarbeidet vil medføre ulemper for trafikanter og naboer med støy, støv og redusert framkommelighet. Det legges vekt på å samarbeide med drift og forvaltning av idrettsanlegget og byggene, for å ivareta sikkerhet for de som skal utføre arbeid, trafikantene og brukerne av bygg og idrettsanlegg.

- Anleggsarbeid er alltid utfordrende, men vi gleder oss til en ny etappe med å forbedre vannforsyning og trafikksikkerhet i området er ferdig. Vi tror også oppgradering av plassen ved Toppidrettssenteret vil bidra til at Granåsen blir et hyggeligere sted for brukerne, sier Søreng.

Ny trasé for gående

Arbeidet innvirker både kjørende, syklende og gående i området. For bilister er bare ett kjørefelt åpent, og trafikken reguleres med trafikklys. Dette vil vedvare gjennom det meste av anleggstiden fram til høsten 2021. Noen ganger kan det av sikkerhetshensyn, være aktuelt å stenge vegen helt. Disse periodene vil bli gjort så kort som mulig.

Gående og syklende lang Smistadvegen blir i store deler av anleggstiden henvist til egen trasé, som går langs Toppidrettssenteret, det nye helse- og arenabygget og “gammelvegen”.

Det pågående arbeidet vil også påvirke parkering og adkomst til Toppidrettssenteret og det nye helse- og arenabygget. Plassen ved Toppidrettssenteret skal oppgraderes. Hovedvekten av dette arbeidet skjer i 2021.

Ny tverrveg skal bygges

Det skal også bygges ny tverrveg mellom Smistadvegen og Sparebank1-hytta. Arbeidet er startet og fullføres senhøsten 2021. Som en følge av dette arbeidet er to mannskapsbrakker i den tidligere Sivilforsvarsleiren og Smistadvegen 3 revet. Enda en brakke og Smistadvegen 4 er revet for å gi areal til senere byggeprosjekter.

Terrengarbeid i forbindelse med den nye tverrvegen.

Terrengarbeid i forbindelse med den nye tverrvegen.

En viktig del av det pågående arbeidet er å bygge nytt høydebasseng og forsyningsrør for å skaffe nok drikke- og brannvannskapasitet til eksisterende og nye bygg og anlegg. Høydebassenget vil ligge et godt stykke fra Smistadvegen opp mot hoppbakkene. Dette bygges mellom april og november neste år.

Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward