Mobile batteri til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Innen 2023 skal alle anleggsmaskiner som brukes på kommunale bygge- og anleggsprosjekt i Trondheim være utslippsfrie. Det er godt nytt for byen vår.

Sist oppdatert: 31.08.2021

Foto av Nidarvoll skole.
Rivingsarbeidet på gamle Nidarvoll skole er i gang. Snart skal denne byggeplassen bli utslippsfri.

Klimagassutslipp fra anleggsmaskiner står for opp mot 20 prosent av de totale utslippene i Trondheim. Trondheim kommune har derfor satt som mål at alle kommunale bygge- og anleggsprosjekt skal være utslippsfrie fra 2023. Det vil si at alle anleggsmaskiner skal være elektrisk drevet. I tillegg til reduserte klimagassutslipp vil dette bety mindre lokal forurensning, mindre støv og mindre støy - noe som vil gjøre det bedre for alle som bor i Trondheim.

Utprøves

Elektriske anleggsmaskiner krever mye strøm. Derfor har Trondheim kommune inngått samarbeid med TrønderEnergi Kraft AS og Nordic Booster om en pilot på mobile batteri for hurtiglading av anleggsmaskiner og kjøretøy. Batteriene skal prøves ut på bygging av nye Nidarvoll skole og tilhørende idrettshall og rehabiliteringssenter. I tillegg under arbeid med vann- og avløp langs Fredlybekken og utbygging på Stavne. Formålet med bruk av mobile batteri er å øke bruken av elektriske maskiner/kjøretøy, samtidig som det unngås kostbare oppgraderinger av strømnettet.

Prosjektet skal gå fram til 2024 og er støttet av Enova med 14,6 millioner kroner.

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?