Slik blir nye Granåsen

Granåsen har vært en magnet på trønderne i mer enn 80 år. Tiltrekningskraften blir neppe mindre når den nye idrettsparken står ferdig.

Sist oppdatert: 23.01.2024

Illustrasjon av det nye hoppanlegget i Granåsen
FOR ALLE: Området rundt hoppanlegget skal tilrettelegges for ulike typer aktivitet i hverdagen. Illustrasjon viser ei aktivitetsflate integrert i tribuneanlegget på taket av skytehallen. Illustrasjon: NCC

Granåsen idrettspark skal tilrettelegges slik at det blir enda lettere å bruke anlegget for aktivitet og trening. Området skal være “tumleplass” for alle - uansett alder og forfatning, og et sted som fremmer god folkehelse på ulike måter.

- Granåsen bygges ikke ut utelukkende for VM eller World Cup. Vi ser for oss Granåsen som et område for trening, trim, rekreasjon og ulike aktiviteter, og nå var det på høy tid at anlegget fikk et skikkelig løft. Vi satser også på å få nye idretter og nye miljøer inn i området. Samtidig fungerer VM som en katalysator som gir oss en god anledning til å sette fart på utviklingen av Granåsen, sier kultur- og idrettsdirektør i Trondheim kommune, Ola By Rise.

Til hverdag og fest

Om det ikke er Granåsen idrettsparks slagord, så er “til hverdag og fest” blitt ei rettesnor for prosjektet. Utbyggingssjef Mona Åsgård understreker at det vil bli langt flere muligheter i morgendagens idrettspark enn det Granåsen gir i dag.

- Vi vil ha flere og mer varierte oppholds- og aktivitetsområder. Det blir flere turveier. Mer skiløyper. Bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede. Nye vannveier og grønne områder. Det vil bli et attraktivt område å ferdes i, fremholder Åsgård.

Hun forteller også at det skal etableres et toalettanlegg ved hoppanlegget, slik at det vil bli lettere for folk å være i anlegget på ettermiddager, kvelder og i helgene.

Granåsen om vinteren. Illustrasjon.

NY INNGANG: Det neste året skal det anlegges ny vei og ny inngangsportal (skibru til Litjåsen) til Granåsen idrettspark. Illustrasjon: NCC

Nylig ble utbyggingsfase 2 satt i gang. Fra før er det bygd nytt helse- og arenabygg ved langrennsstadion, ny skibru over Smistadvegen og laget flere sommer- og vinterløyper i området. Nå skal det etableres et helt nytt hoppanlegg. Det skal bygges ny skibru til Litjåsen, og skytterstadion skal flyttes. Fra den store parkeringsplassen og opp til Granåsen barnehage, skal det anlegges ny vei. Den nye skibrua blir en slags portal inn til idrettsparken.

Første hopp i 1940

Hoppanlegget er det største delprosjektet i Granåsen-utbyggingen. Området har rike hopptradisjoner, og det er mer enn 80 år siden den første hoppbakken ble bygget i Granåsen, som den gang lå i Leinstrand kommune. Hoppkometen Birger Ruud vant åpningsrennet i 1940, og snart tok Granåsen over som det viktigste hoppanlegget i trondheimsregionen. Allerede i 1953 ble det arrangert NM i den gamle bakken, både i hopp og kombinert, og senere ble det flere mesterskap både for seniorer og juniorer.

Siden den gang har området gradvis vokst som fritids- og rekreasjonsområde. Med nye hoppbakker. Lengre tur- og skiløyper. Og nye fasiliteter. Dagens hoppbakker ble bygd i 1990, øst for de gamle bakkene “Store-Granåsen”, “Mellomste Granåsen” og “Lille-Granåsen”. Allerede den første vinteren fikk Trondheim arrangere verdenscup i både hopp og kombinert i nyanlegget. Seks år senere var det VM og store folkefest i Granåsen.

- Vi har nå begynt å rive fasilitetene i hoppanlegget, og om ikke lenge vil vi også renske bakkene. Det skal anlegges helt nye hoppbakker, og det blir en del endringer i området, forteller Stein Ove Brandslet ved Trondheim eiendom, som er prosjektutvikler i denne utbyggingsfasen.

Det nye hoppanlegget skal stå klart til Raw Air i 2023. I det nye arenabygget på hoppstadion skal det også bygges skytehall. Et av flere eksempler på satsingen på nye idretter i Granåsen. Skytehallen kan for øvrig disponeres til formål som smøring og skifting under store hopparrangement som World Cup.

Hoppbakkene i Granåsen dekket av snø med nordlys på himmelen. Illustrasjon

GRANÅSEN 2023: Slik er det planen at området rundt hoppanlegget skal se ut når utbyggingen er ferdig i 2023. Illustrasjon: NCC

I mai starter også arbeidet med å bygge ny skibru som skal knytte Litjåsen til de eksisterende langrennsløypene. Denne sløyfa vil bli brukt i fremtidige langrennskonkurranser, og vil gi langrennsløperne en mer fysisk krevende avslutning.

- Skibrua legger også bedre til rette for barn, unge og paraidrett i Litjåsen-området, forteller Mona Åsgård, som legger til at brua skal være ferdig til skisesongen 2022/2023.

Mer biologisk mangfold

Endringene i Granåsen gjør at skiskytterstadion må flyttes litt nordover. Sammenhengen med Litjåsen vil for øvrig bedre inngangen til standplass i skiskyting. Også dette arbeidet starter denne sommeren.

- Vi er også nødt til å avvikle andedammen. Fundamentet for ny skibru blir der dammen ligger i dag. Når anlegget står ferdig vil denne imidlertid bli erstattet med flere nye dammer og åpne vannveier, som på sikt vil bidra til økt biologisk mangfold i Granåsen, forteller Brandslet.

Tanken er at anlegget i sommerhalvåret skal fremstå som triveligere, grønnere, rikere og mer attraktivt, og at det også blir et flott utgangspunkt for turer i marka.

Granåsen om sommeren. Illustrasjon

RIKERE PLANTE- OG DYRELIV: Det biologiske mangfoldet i Granåsen skal sikres og styrkes gjennom utbyggingsprosjektet. Illustrasjon: NCC

Publikum vil i utgangspunktet har tilgang til marka gjennom hele byggeperioden. I kortere perioder vil derimot adkomsten fra parkeringsplassen til marka bli noe endring. Dette vil bli skiltet.

- Selve byggeområdet vil bli avsperret med anleggsgjerder, og det vil bli hengt opp infoskilt. Det skal ikke være noe tvil om hvor turgåere kan ferdes eller ikke, sier Brandslet.

Den store parkeringsplassen i nord vil være åpen i hele anleggsperioden, men det vil bli noe begrenset parkeringskapasitet.

Flere planer

Selve hoppanlegget vil være avstengt gjennom hele perioden. Dette gjelder også tribuner og trapper. Den såkalte treningstrappa ved hoppbakkene skal rives og er heller ikke lenger tilgjengelig.

- I det nye anlegget vil trapper og tribuner blir enda bedre tilrettelagt for aktivitet og trening enn tidligere, sier Brandslet.

Den pågående utbyggingsfasen skal etter planen avsluttes i 2023. Utbyggingsleder for Granåsen idrettspark, Mona Åsgård, forteller at det allerede nå planlegges en tredje fase.

- En utbyggingsfase 3 med fotballhall og kombinasjonsbygg ved den tidligere sivilforsvarsleiren er under utvikling. Arbeid med regulering av området pågår, og det blir trolig private aktører og idrettslag som bygger ut her, sier Åsgård.

Det gjenstår dessuten å utvikle området nordvest for hopparenaen for å knytte Granåsen idrettspark og marka enda bedre sammen. Det er blant annet idéer om å etablere skileik ved siden av dagens rekruttanlegg. Dette ligger ikke inne i kommunens handlings- og økonomiplaner per i dag.

Fakta om Granåsen
 • Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Her arrangeres årlig World Cup, og i 2025 skal VM i nordiske grener arrangeres her.
 • Idrettsparken har også skiskytingsanlegg og rulleskiløype. I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange løypene i området. Granåsen er en viktig inngangsport til marka.
 • Flere av anleggene ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Nå pågår en større oppgradering av hele idrettsanlegget. Utbyggingen er delt opp i tre faser. Nå er utbyggingsfase 2 akkurat innledet.
 • Granåsen idrettspark har egen nettside hvor du kan følge fremdrift og milepæler i utbyggingsprosjektet.
Utbyggingsfase 2

Utbyggingsfase 2 har en investeringsramme på 687 millioner kroner og omfatter:

 • hopparena
 • skytehall
 • skibru
 • skiskytteranlegg
 • veier og plasser
 • grøntarealer og dammer
 • NCC utfører arbeidene gjennom en samspillskontrakt med Trondheim kommune. Med seg på laget har NCC Asplan Viak og Multiconsult som prosjekterende. En rekke underentreprenører og leverandører kommer til etter hvert som bygge- og anleggsarbeidene skrider fram.

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?