Samarbeidsavtale skal sikre at elever fra helse- og oppvekstfagene får lærlingplass i kommunen

For andre gang signerer Trondheim kommunes opplæringskontor og de videregående skolene i byen som har helse- og oppvekstfag en samarbeidsavtale. Avtalen omfatter åtte skoler og skal bidra til å øke andelen som søker læreplass og som fullfører og består yrkesfaglige utdanning.

Sist oppdatert: 20.09.2022

Signering av avtale på rådhuset.
Signering av avtale: Anne Marit Bjørseth Aukan, KVT Nina Holm, Lukas vgs, Tone Guttormsen, Strinda vgs

- Nå utvider vi samarbeidet til flere skoler og satser enda mer på rekruttering i en framtid hvor det blir kamp om arbeidskrafta. Det sier Tone Solberg fra Trondheim kommunes Opplæringskontor. De nye skolene som er kommet med er Cissi Klein, Trondheim voksenopplæringssenter og Lukas videregående skole.

Avtalen ble undertegnet denne uka under en markering på rådhuset med politikere og administrasjon fra kommunen til stede sammen med avdelingslederne ved de ulike videregående skolene.

Signering av avtale
Tone Solberg, Anders Lehn, Cissi Klein, Lene Haaheim, TROVO, Tone Guttormsen, Strinda vgs. Sissel Sandvik Holm, Heimdal, June Håvardstun, Thora Storm, Anne Marit Bjørseth Aukan, KVT, Nina Holm, Lukas vgs, Sigrid Grøtte, Byåsen og Øyvind Husby, Personaltjenesten Trondheim kommune.

Avtalen fra 2016 med de fem videregående skolene i byen som hadde helse- og oppvekstfag var starten på samarbeidet.

Tone Solberg forteller:
- Mine kollegaer besøker klassene og snakker med elevene, foreldrene og lærerne flere ganger i skoleåret. Elevene forberedes på læretid og det å være ansatt. De oppnår kontakt og skaper relasjoner til fremtidige lærlinger. De sørger for en god overgang for lærlinger med spesielle behov eller lærlinger som bare har behov for litt ekstra trygghet før de tar steget ut i arbeidslivet.

Hva ligger i den nye avtalen?

- Vi skal jobbe enda mer forebyggende med utenforskap og frafall og bidra til gode valg for den enkelte og samfunnet. Fagarbeiderutdanning består av både skolegang og læretid, og dette skal være et helhetlig 4- årig løp for den enkelte- ikke 2+2. Vi forplikter oss til å jobbe med statusen til helse- og oppvekstfagene.Vi forplikter oss også til sammen å jobbe med kompetansen og ferdighetene til fagarbeideren slik at det blir kvalitet på jobben som gjøres. Vi skal gjøre det sammen med de videregående skolene og for innbyggerne i Trondheim. Vi er et lag som har samme mål; at alle skal få fullført utdanningen sin og at vi skal ha gode fagarbeidere i jobb i Trondheim kommune, avslutter Solberg.

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?