Anbefaler nytt museum på Leüthenhaven

Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum kan havne under samme tak. Et nytt museum for kunst og form er tenkt å fylle 9200 kvadratmeter på Leüthenhaven.

Sist oppdatert: 10.04.2024

Karen Espelund står og snakker ved talerstolen i bystyresalen på pressekonferansen.
Karen Espelund, direktør for Museene i Sør-Trøndelag, legger fram anbefalingen fra konseptvalgutredningen om nytt museum på Leüthenhaven.

Dette er anbefalingen i konseptvalgutredningen som ble lagt fram onsdag 3. mai. Det nye bygget vil etter planen bli reist på dagens parkeringsplass bak Trøndelag Teater.

Museet kan bli et nasjonalt løft for kunst og kultur i Midt-Norge. Dersom dette prosjektet blir prioritert, kan det nye museet stå ferdig til tusenårsjubileet i 2030.

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune
Det nye museet skal bli en kunnskapsbasert og samfunnsaktuell møteplass som gir et mangfoldig publikum mulighet til å delta i, lære om og oppleve kunst og form av høy kvalitet.

Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse, Trøndelag fylkeskommune
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum er med sine betydelige samlinger landsdelens viktigste kunstinstitusjoner. Publikum fortjener å få flere gode kunstmøter - ikke minst gjelder dette barn og unge som både skal få skape, lære og oppleve dagens og morgendagens kulturarv.

Karen Espelund, direktør for Museene i Sør-Trøndelag

Det nye museet på Leüthenhaven vil være lett tilgjengelig for byens og regionens befolkning. Målet er at en samlokalisering av de to museene vil legge til rette for at dette blir et tilbud for et større og mer sammensatt publikum. Det er også tenkt at museets beliggenhet vil gi gode muligheter for samarbeid med institusjoner i nærheten, og at dette kan gi grobunn for kunnskapsutvikling og forskning.

Både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum holder til i bygninger som har betydelige mangler. Kunstindustrimuseet har av den grunn vært stengt siden februar 2021. Dersom det nå ikke tas en beslutning om veien videre blir det utfordrende å ivareta kunstsamlingene fremover.

Helt siden 2006 har det blitt jobbet med å vurdere nye, egnede lokaler for de to museene. Både Museene i Sør-Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har vært involvert i ulike faser av arbeidet. Flere titalls lokaliseringer er blitt vurdert underveis. 16 konsepter er valgt ut etter en grundig analyse av behovene til framtidas museum. En utvidelse av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums lokaler i sammenheng med Trondheim rådhus, er også vurdert.

Nå er planen at prosjektet blir politisk behandlet og vedtatt i fylkesting og kommunestyre i juni, slik at forprosjektering kan settes i gang. En endelig investeringsbeslutning vil ikke bli behandlet før i 2026. Det anslås i konseptvalgutredningen at byggeperioden vil være fire år og at bygget kan være klart for drift på nyåret i 2030. Det anbefalte konseptet er estimert til å koste rundt 2,1 milliarder kroner.

Denne utredningen er altså første skritt på veien mot et nytt museum i Trondheim. Det gjenstår fortsatt et omfattende arbeid før bystyret i Trondheim, fylkestinget i Trøndelag og nasjonale myndigheter kan gjøre en investeringsbeslutning. Realiseringen av et nytt museum i Trondheim forutsetter vesentlig statlig medfinansiering.

Fakta om de to museene

Trondheim kunstmuseum

  • Trondheim kunstmuseum ble etablert som Trondhjem Kunstforening i 1845 etter initiativ av den kjente professoren og maleren I. C. Dahl.
  • Kunstforeningen var den tredje i sitt slag i Norge etter Oslo og Bergen, og ble skapt for å gi et bredere publikum i Trondheim tilgang til god kunst og det siste fra kontinentet. Gjennom historien har Kunstforeningen markert seg nasjonalt gjennom sine utstillinger, også av betydelige internasjonale kunstnerskap som Vasilij Kandinskij, Joseph Beuys og Kjartan Slettemark.
  • Samlingen har vokst hurtig, både gjennom egne innkjøp og gjennom innkjøpsstøtte og donasjoner. Særlig fremheves midlene fra Trondhjems Brændevinssamlag, som i årene 1883-1923 bidro kraftig til at en lang rekke verk ble kjøpt inn, og dessuten innkjøp av samtidskunst fra Norsk Kulturråd i perioden 1968 til 2006. Donasjoner har også vært viktig, både enkeltdonasjoner og større samlinger. Betydningsfulle kunstnerdonasjoner fra for eksempel Hannah Ryggen, Astri Aasen, Inger Sitter, Håkon Bleken og Ole Sjølie må trekkes frem blant mange, samt minister H H Bachkes gave og Eik-Nes-donasjonen i 1992.
  • Museet har i dag ca. 6 000 gjenstander fordelt på maleri, skulpturer, grafikk, video, performanceverk med hovedvekt på norsk kunst fra 1870 til i dag, men også verk fra internasjonal kunsthistorie.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

  • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble etablert i 1893. Museet startet umiddelbart innsamling av sin egen samtids kunsthåndverk og design.I 1890-årene var art nouveau og “alt” fra Japan ypperste mote, og disse to fokusområdene er siden den gang blitt forsket på, supplert og stilt ut i museet.
  • Fortidens bruksgjenstander og kunsthåndverk - fra antikke oljelamper til barokke drakter og dragesølv - er representert med enestående eksemplarer i museets samlinger.
  • Gjenstandssamlingen i dag består av design, maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, smykker, skulptur, video/film/dokumentar, keramikk, installasjoner, glasskunst, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, drakt, lydkunst, performance, møbler, nettkunst, street-art, metall, tre, graffiti og tekstilkunst. Størst er tekstilsamlingen som omfatter alt fra drakter og drakttilbehør, til strikk, broderi, stofftrykk og vev.
  • Museet har også en samling med billedkunst, grafikk, trykk og plakater. Samlingen i sin helhet omfatter ca 30 000 gjenstander, ca 150 000 fotografier, et bibliotek og en boksamling bestående av ca 25 000 bind.

Rapporter

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?