Granåsen idrettspark klar for folket

Det største løftet i utbyggingen av Granåsen idrettspark er gjort. Trondheim kommune overtok i september hoppanlegget, den nye skibrua til Litjåsen og alt det andre som er bygget i prosjektets andre fase.

Sist oppdatert: 14.12.2023

De nye hoppbakkene, arenabygget og tribuneanlegget i Granåsen
KLAR FOR NYE HOPP: Hoppanlegget i Granåsen er kraftig modernisert med blant annet nye bakker, nytt arenabygg og nytt hopptårn.

Nå gjenstår å gjøre ferdig den tredje og siste delen av utbyggingen, som skal gi byen et bedre og mer moderne idrettsanlegg - til hverdag og fest. I den siste fasen skal det bygges en ny innendørs fotballhall, i området hvor den gamle sivilforsvarsleiren lå. I tillegg gjenstår det en del arbeid på Kongsvegen. Her skal en av bussholdeplassene oppgraderes, og det er planlagt rundkjøring i avkjøringen til den store parkeringsplassen ved Granåsen.

- Et nytt og moderne Granåsen betyr mye for byen vår. Dette er en av hovedportalene til marka, og det er et flott anlegg for idrett, mosjon og rekreasjon. Svært mange av byens innbyggere, men også tilreisende, vil få stor glede av de tilbudene og mulighetene som er i dette området. Jo, det er en stor investering, men vi vil få rikelig tilbake i form av god folkehelse og gode opplevelser, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Oversiktsbilde som viser hoppanlegget og skiskytterstadion i Granåsen. I tillegg ser vi Granåsen barnehage og den nye skibrua til Litjåsen.
PÅ OPPLØPSSIDA: Det aller meste av Granåsen idrettspark er ferdig og klar til å bli tatt i bruk. Dronefoto: Frode Hansen/Trondheim eiendom

Bare mindre arbeid gjenstår

Byggefase to er den største kontrakten og utgjør halve Granåsen-prosjektet. Trondheim kommune som byggherre har nå overtatt alt det som er ferdigstilt i denne fasen, som ble innledet med Bystyrets investeringsvedtak i mars 2021.

- Vi er ferdige med hoppanlegget, som i tillegg til selve bakkene består av to hopptårn, to trenertribuner, et dommertårn, trapper, et tribuneanlegg med plass til 10 000 tilskuere og et arenabygg hvor det også er skytehall, sier utbyggingsleder Mona Åsgård.

Åsgård, som har vært ansvarlig for arbeidet i Granåsen siden 2019, legger til at det også er bygget skibru fra stadion til Litjåsen og satt opp nye garasjer for tråkkemaskiner og andre maskiner som brukes i Granåsen og Bymarka, sommer og vinter.

Selv om kommunen nå har overtatt hopparenaen, gjenstår det fortsatt noen mindre arbeider rundt omkring i anlegget. Derfor vil det fortsatt være noe anleggsvirksomhet resten av høsten, men i mindre skala.

Bedre sikret mot overvann

Ifølge Stein Ove Brandslet i Trondheim eiendom, som har vært prosjektutvikler i fase 2, får Trondheim nå et av verdens mest moderne helårs hoppanlegg.

- Som oppdragsgiver er Trondheim kommune svært fornøyd med det nye anlegget. Det aller meste er bedre i de nye hoppbakkene, sammenlignet med de gamle. Den største forskjellen er den hopptekniske og anleggstekniske sikkerheten, og ikke minst at anleggets tekniske levetid nå skal være minst femti år, poengterer Brandslet.

Det er også jobbet med å sikre Granåsen mot overvann. Dette var en stor utfordring i det gamle anlegget.

- Under store regnfall samlet det seg overvann i dolpa i hoppanlegget. Nå blir overvannet ledet til en ny og større kum, der vannet blir pumpet ut i en bekk som munner ut i Leirelva, forteller Brandslet.

Rørtraseen på langrennsanlegget og skiskytterstadion er også oppgradert.

skihopper som sitter i heisen på vei opp i bakken.under portalen på den nye skibrua, med hoppbakkene i bakgrunnenskihoppere i toppen av hoppbakken som gjør seg klare for å teste bakkenhopper i luften som snart lander i storbakkenarenabygget med tribuner foran

Anlegg og bredde og elite

Idrettsrådet i Trondheim har vært involvert i arbeidet med å utvikle Granåsen idrettspark siden 2008/2009.

- Anlegget var preget av behov for investeringer på grunn av utfordringer med hoppbakkene, gang etter gang. Det ble gjennomført idedugnad for blant annet å identifisere behov. Fra vedtaket på skitinget i Loen til anlegget nå står ferdig, har det gått ni år. På disse årene har vi fått bygget et supert anlegg for skiidrettene i Trondheim og Trøndelag, sier Anne-Lise Bratberg, som er styreleder i Idrettsrådet i Trondheim.

Bratberg understreker at det har vært viktig å klare og løse andre behov enn bare for skiidrettene.

- Med skytehall og fotballhall har vi klart å få til et breddeanlegg langt utover det som er de primære behovene i et VM. Anlegget vil gi rom for idrettsutøvelse på både breddenivå og på elitenivå. Husk hoppbakkene er undervisningsanlegg for Heimdal videregående skole, poengterer Bratberg.

Åpent for publikum

Barn og ansatte i Granåsen barnehage har hatt den beste tribuneplassen til arbeidet i Granåsen, ikke minst til det som har skjedd i hoppanlegget. Spesielt underholdende var det nok da de gamle lysmastene ble demontert med helikopter.

- Klimakrav og krav til bevaring av biologisk mangfold har vært viktig gjennom hele prosjektet. Vi har for eksempel utplassert fuglekasser for ulike fuglearter i samarbeid med barnehagen, forteller Brandslet.

I anleggsperioden har Granåsen vært preget av gjerder og sperringer. Det har vært mange skuelystne innom i anlegget, men alle har respektert de begrensningene som byggearbeidet har medført.

- Publikum er nå hjertelig velkommen til trim, trening og rekreasjon i anlegget. Vi håper folk fortsatt respekterer sperringene på de stedene hvor det fortsatt pågår anleggsarbeid, sier utbyggingsleder Mona Åsgård.

Kunst for alle

I nye Granåsen vil du få mange ulike opplevelser. Det er blant laget en egen kunstplan, og nå jobbes det med flere kunstprosjekter som vil gjøre Granåsen til noe mer enn bare et idrettsanlegg. Kunsten skal overraske, fremme mangfold og inkludering og bryte barrierer mellom kunst og idrett.

- Kunsten som installeres skal være permanent, og publikum skal kunne ha glede av den uansett vær og sesong. Målet vårt er at den skal vekke engasjement, også hos et publikum som ikke vanligvis ferdes i området, sier Ingrid Vold Bjørkamo, som er kunstfaglig prosjektleder i Granåsen. Kunstprosjektet i Granåsen skjer i regi av kunstordningen i Trondheim kommune.

Steder hvor det skal være kunstinstallasjoner, er i hopptårnet, i trappeløpet ved hoppbakken, på den nye skibrua og i de grønne lungene i idrettsparken.

- Vi er opptatt av at dette ikke bare skal være kunst for et kunstpublikum, og vi har et eget mål om at også barn og ungdom skal ha glede av kunsten i Granåsen, forteller Bjørkamo.

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?