Pårørendekurs bidrar til bedre dialog

-Vi har fått et større innblikk i pårørendes behov. Det sier enhetsleder Marit Langli ved Ladesletta helse- og velferdssenter etter at de har gjennomført kurs for pårørende.

Sist oppdatert: 22.05.2024

En gruppe personer som jobber med pårørendekurs i Trondheim kommune. De står foran Olavsgården der kursene foregår. (Foto)
Kari Fossum, pårørende, Annette Gulbrandsen, Marthe Engen, Christina Nordby Arntzen fra Ladesletta HVS, Ingrid Haug Olsen, kommunedirektørens fagstab og Turid Knudsen (brukerråd). Enhetsleder Marit Langli var ikke tilstede

Pårørendekurs for de som har sine kjære ved sykehjemmene er et nytt tiltak, og så langt er det gjennomført to kurs. På kursene får pårørende informasjon om det som har betydning for dem, og ansatte får kunnskap og forståelse for pårørende sitt perspektiv, behov for informasjon, dialog og medvirkning.

Pårørendekursene blir en viktig arena for å gi og få informasjon, avklare forventninger og bygge nettverk, sier Langli.

Ombudet for helse, omsorg og oppvekst i kommunen, Tonje Ottosen Johnsen sier slike kurs kan skape trygghet og bidra til en lettere hverdag for pårørende.

-Det å være pårørende kan være krevende på mange måter. Det er mange som opplever de samme problemene og utfordringene. Da kan det være nyttig å møte personer som er i lignende situasjoner hvor man kan ha gode samtaler og dele erfaringer, sier hun. 

Savnet informasjon

Ideen kommer fra Turid Knudsen i arbeidsgruppen for nettverket av brukerrådsledere. Etter mange år som pårørende savnet hun informasjon, både om pårørenderollen, tjenestetilbudet og hva som forventes av henne som pårørende. Hun engasjerte seg i brukerrådet ved Charlottenlund HVS og etablerte en venneforening/pårørendeforening. Da Knudsen orienterte politikerne i helse- og eldrekomiteen om arbeidet førte det til at det ble satt ned en gruppe. Oppdraget var blant annet å lage et pårørendekurs.

Nå er det vedtatt at det skal gjennomføres to kurs årlig for pårørende til beboere ved sykehjem. 

  - Kursene ved Ladesletta ble veldig bra, og jeg er glad for at “drømmen min” er gått i oppfyllelse. Så godt at våre pårørende endelig får et tilbud, sier Turid Knudsen.

Også en av deltagerne på kurset Kari Fossum er godt fornøyd.

-Jeg opplevde kurset som veldig bra. Det var mye å ta med seg videre som pårørende, sier hun. Hun har imidlertid et ønske:

-Jeg skulle ønske at primærkontakten kan informere mer om hva som fins for pårørende og at denne informasjonen blir lagt fram kort tid etter at våre kommer på sykehjem. I mitt tilfelle har jeg lett meg fram til informasjon selv.  

 Slik er kurset er lagt opp   

Pårørendekurset går over to kvelder. 

Første kurskveld

 Velkommen til helse- og velferdssenteret

 • Sånn har vi det her (informasjon om praktiske rutiner, livsglede, oppfølging av helsetilstand)
 • Primærkontaktrollen (informasjon om den systematiske oppfølgingen primærkontakten skal ha av pasienten fra innkomst, og rollen som kontaktperson for pårørende)
 • Forventingsavklaring (Hva kan pårørende bidra med? Hva ønsker pårørende å bidra med?)
 • Muligheter for påvirkning (Brukerråd, venneforening på det enkelte sykehjem, brukerorganisasjoner)
 • Lovverk og rettigheter (kort informasjon om kommunehelsetjenesteloven, kvalitetsforskriften, verdighetsgarantien, forskrift om sykehjem, Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Erfaringsutveksling i grupper
Andre kurskveld 

Det gode samarbeidet 

 • Hvordan få til gode besøk?
 • Tips til kommunikasjon og samhandling med personer med demens (de fleste på sykehjem har en demenssykdom)
 • Hvordan møte utfordrende atferd?

Hvordan ta vare på deg selv som pårørende

 • Vanlige reaksjoner på pårørenderollen
 • Vanlige reaksjoner på overgang til sykehjem
 • Å ta vare på seg selv som pårørende

Ulike tilbud til pårørende

 • Samtalegrupper
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Ressurssenter for demens
 • Infosenter for seniorer
 • Samlet oversikt over pårørendestøtte i Trondheim kommune

Presentasjon fra ombudet for helse, omsorg og oppvekst om ombudets rolle og årsrapporten for 2022.  

Behov for å snakke sammen

Kursene har vært gjennomført på Olavsgården, og Ladesletta HVS har hatt ansvaret.  Enhetsleder Marit Langli sier det har vært interessant og lærerikt å få møte pårørende på denne måten.

-Det har vært stort engasjement, og vi har fått mange fine refleksjoner rundt hvordan det er å være pårørende i helse og velferdssenter. Jeg opplever at vi har fått et større innblikk i hva pårørende trenger av informasjon, sier Langli.

Etter første kurs erfarte de at pårørende gjerne ville snakke mer sammen. Derfor ble det lagt inn tid til dette i kurs nummer to. De pårørende ble satt sammen i små grupper slik at de  kunne utveksle erfaringer og opplevelser.

-Dette fungerte godt, sier Langli. Gruppearbeidet er en fin mulighet for pårørende til å bli kjent og møtes på tvers av enhetene.    

Nytt kurs til høsten

Ansvaret for å gjennomføre kursene skal gå på omgang mellom bydelene. Midtbyen bydel overtar stafettpinnen fra Østbyen (Ladesletta) og arrangerer nytt kurs til høsten. Kurset er åpent for deltagelse fra pårørende ved alle helse- og velferdssentrene i kommunen.

-Enhetsledere og brukerråd ved alle helse- og velferdssentrene sender ut invitasjon når det nærmer seg, sier Ingrid Haug Olsen, rådgiver i kommunedirektørens fagstab, helse. Hun sier det har vært stor interesse for kursene og håper det også blir det når nye kurs settes opp.    

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?