Vil hjelpe flyktninger å finne kulturtilbud

Å flytte til en ny by, kan være utfordrende på mange måter. Nå har kommunen satt inn egne kulturguider som skal hjelpe nyinnflyttede flyktninger med å finne gode og meningsfulle aktiviteter.

Sist oppdatert: 06.11.2023

Kulturguidene Inna Vasylenkova, Kristina Tatad Fagerheim og Karim Tahir sammen med Stian Pedersen ved Tilrettelagt fritid
Trondheim kommunes tre første kulturguider - Inna Vasylenkova, Kristina Tatad Fagerheim og Karim Tahir - sammen med Stian Pedersen (nummer to fra venstre), som er aktivitetsutvikler ved Tilrettelagt fritid.

Kulturenheten i Trondheim kommune er inspirert av Idrettsrådets aktivitetsguider som veileder barn og ungdom som ønsker å delta i idretten. De nye kulturguidene er et pilotprosjekt, og målet er å finne fritidstilbud som er tilpasset nye flyktningers behov og interesser.

- Det kan være vanskelig å navigere i en ny by, og da er det trygt med kunnskapsrike guider som kjenner byen godt og kan hjelpe til å finne fram, forteller Stine Kvam ved arrangementskontoret i Kulturenheten.

Karim Tahir, Kristina Tatad Fagerheim og Inna Vasylenkova er kommunens tre første kulturguider. I tillegg er Gulabuddin Sukhanwar ansatt som kulturguide på Kultursenteret ISAK, for å hjelpe ungdommer med å finne aktiviteter som passer for dem.

Kulturguidene er godt i gang med å hjelpe enkeltpersoner inn i ulike kultur- og fritidsaktiviteter.

- Guidene jobber tett med institusjoner og kulturaktører der alle har det samme målet: at alle skal kunne delta og oppleve kultur i byen vår, sier Kvam.

Du kan følge Kulturguide Trondheim på facebook

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?