15 enheter på plass i nye, midlertidige lokaler

Flere enheter i kommunen har flytta ut av Trondheim torg og inn i nye, midlertidige lokaler den siste tida. Rundt 900 medarbeidere skal ha tilhold i midlertidige lokaler til de kan flytte inn i nye administrasjonslokaler på Trondheim torg i 2026/2027.

Sist oppdatert: 19.02.2024

Modell over bygninger på Trondheim torg
Illustrasjon: "nye" Trondheim Torg. Snøhetta.

Formannskapet vedtok i september 2022 at kommunen inngår kontrakt med DNB om å leie nye administrasjonslokaler på Trondheim torg. DNB-bygget skal imidlertid rehabiliteres og få et tilbygg før kommunen kan flytte inn. Det er venta at disse lokalene skal stå ferdig og kan tas i bruk i desember 2026.

I påvente av de nye lokalene er klare har de ansatte måttet flytte på seg til fire forskjellige lokasjoner. Det har vært en hektisk og intens flytteperiode fra desember og til nå, og alle skal nå være på plass i de midlertidige lokalene.  

Holtermanns veg 1-9:

Disse enhetene finner du der:

 • Trondheim eiendom
 • Eierskapsenheten
 • Byplankontoret
 • Byggesakskontoret
 • Enhet for kart og arkitektur

  Holtermanns veg

Kobbes gate 2 - Dora:

 • IT-tjenesten
 • Økonomitjenesten

  Kobbes gate 2

Prinsen gate 1 (Statens Hus):

 • Arbeidsmiljøenheten
 • Personaltjenesten
 • Regnskapstjenesten
 • Kommunalteknikk  

  Statens hus, inngangsparti

Kongens gate 87 (gamle politikammeret):

 • Fagstaber
 • Enhet for service og internkontroll
 • Enhet for næring- og samfunnsutvikling
 • Oppvekstadministrasjonen 

  Gamle politikammeret i Kongens gate

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward