Elektroniske dørlåser bidrar til mer effektive og trygge hjemmetjenester

Alle som har vedtak om trygghetsalarm vil i løpet av året få installert en elektronisk dørlås på inngangsdøra si. En slik dørlås er en sikrere og tryggere løsning, og ansatte sparer tid.

Sist oppdatert: 05.02.2024

Tekniker i trygghetspatruljen står foran rød bil med verktøykoffert.
Tekniker Endre Neeraas Dahl i Trygghetspatruljen drar rundt i kommunen og monterer trygghetsalarm og elektronisk dørlås.

Den elektroniske låsen (også kalt eLås) monteres på inngangsdøra, og ansatte bruker den når de skal på oppdrag i hjemmet. Foreløpig er ca 200 eLåser montert, og det er planlagt montering hos ca 6000 tjenestemottakere i løpet av året, sier prosjektleder Anita Das. 

I første omgang vil alle som har vedtak om trygghetsalarm få installert en elektronisk lås. I tillegg vil de som har hjemmetjeneste og ikke kan åpne døra selv få det. Dette er tjenestemottakere som Trondheim kommune i dag har husnøkler til slik at helsepersonell sikres adgang til å kunne gi helsehjelp.
Tjenesten er gratis, og den enkelte blir kontaktet på forhånd for å avtale tidspunkt for installering. Om kort tid vil det også komme en digital selvbetjeningsløsning for å booke timeavtale til montering.
Det er kun de ansatte i kommunen som skal bruke eLåsen, den enkelte innbygger skal fortsatt benytte sin vanlige nøkkel- og dørlås.

 - Ansatte kan bare bruke eLåsen i tidsrommet de har oppdrag.  All bruk blir loggført slik at vi vet hvem som har, og har hatt, tilgang og når de bruker eLåsen, sier Das. Dette er betydelig sikrere enn dagens system.  

Les mer om e-lås.

Tekniker Endre Neeraas Dahl i Trygghetspatruljen monterer eLås samtidig som han også installerer trygghetsalarm for en ny bruker. Med seg har han en brosjyre med informasjon om eLås.

- De fleste er positive når vi kommer. De er glade for at vi ikke går rundt med en nøkkel som tilhører dem, sier han. 

Tekniker i trygghetspatruljen installerer elektronisk dørlås

Tidsbesparende

I dag bruker medarbeiderne som gir tjenester i hjemmet mye tid til trygg håndtering og logistikk rundt nøkler. Det er også en risiko for å miste nøkler.

 -Elektroniske dørlåser vil spare mye tid og vil gi en større trygghet siden vi kan styre tilgangen til disse også når vi mister en nøkkel. Medarbeiderne vil kunne åpne dører til de de skal besøke og de som utløser trygghetsalarmen med samme elektroniske nøkkel, -  uten at de trenger å dra tilbake til enheten for å hente nøkkelen, sier kommunalsjef Laura Steinsli.  

Steinsli mener e-lås kan bidra til mer effektive helse- og velferdstjenester.
-Vi forventer at det vil være flere av kommunens innbyggerne som har behov for våre tjenester i løpet av de neste årene. Samtidig forventer vi ut ifra befolkningens sammensetning at det vil være færre personer som kan utføre arbeid. Derfor er det viktig å bruke helsepersonell på det de er flink på, å gi helse- og omsorgstjenester, og ikke på unødvendige oppgaver som nøkkelhåndtering, sier hun.

Å ta i bruk eksisterende og ny teknologi er en av strategiene for å møte utfordringene på helse- og velferdsområdet, og prosjektet eLås er en del av kommunens program for bærekraftige helse- og velferdstjenester. 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?