Kommunen skal dele ut nye stipender

Nå nærmer det seg tildeling av stipender for 2024. Det eneste vi mangler, er mottakere. Det er her du kommer inn i bildet. Hvis du bor og arbeider i Trondheim, og oppfyller de andre kravene, kan du søke. Men det haster!

Sist oppdatert: 27.05.2024

Et bilde fra kommunens utdeling av stipender i 2023. Bildet viser alle stipendmottakerne.
FJORÅRETS STIPENDMOTTAKERE: Bildet er fra kommunens utdeling av stipender i 2023.

Lørdag 1. juni er nemlig fristen for å søke på Trondheim kommunes bykunstnerstipend, etableringsstipend, kulturstipend, kulturstipend Ramallah for 2024 og kulturlegat for Trondheim.

Stipendordningen skal bidra til å styrke profesjonell kunst og kultur i Trondheim. Det kan søkes om stipend/legat for musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og flerfaglige kunstprosjekter. 

Det er en forutsetning at søkere til stipender og legat bor og har sitt virke i Trondheim. Du kan ikke, med unntak for kulturlegatet, søke om støtte til ordinær drift eller organisasjonsvirksomhet.

Det tas forbehold vedrørende kulturlegatet om at styret for legatet beslutter å tildele midler i 2024.

Du finner informasjon, retningslinjer og lenke til søknadsportal (Tilskuddsbasen) på kommunens hjemmesider.

 

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?