Kristian Dahlberg Hauge blir byens første byrådsleder

Ordfører Kent Ranum (H) har pekt på Kristian Dahlberg Hauge og det betyr at Dahlberg Hauge skal lede byrådet i Trondheim når parlamentarismen innføres 13. juni i år. Samtidig er det klart at Kent Ranum blir ordfører også etter at den nye styringsformen innføres til sommeren.

Sist oppdatert: 15.04.2024

Foto av Kristian Dahlberg Hauge og Kent Ranum på pressekonferansen
Kristian Dahlberg Hauge, til venstre og ordfører Kent Ranum på pressekonferansen i Trondheim rådhus torsdag kveld. Der kunngjorde Ranum at han nå har utpekt Dahlberg Hauge som påtroppende byrådsleder i Trondheim fra 13. juni.

Ordfører Ranum presenterte den nye byrådslederen på en pressekonferanse i rådhuset torsdag 4. april. Nå skal den nye byrådslederen sette sammen det første byrådet som skal lede den politiske utviklingen av Trondheim fra 13. juni. Det er allerede klart at byrådet skal settes sammen av politikere fra Høyre, MDG og Venstre, men hvem som skal inn i de ulike rollene er fortsatt ikke avklart. 

Umulig å si nei

Ordfører Kent Ranum og den påtroppende byrådslederen møtte et stort pressekorps i Storsalen på rådhuset torsdag kveld. Kristian Dahlberg Hauge sier det var umulig å si nei til et slikt verv når han ble forespurt av ordføreren om dette.

- Å lede historiens første byråd i Trondheim er en stor og viktig oppgave. Jeg er motivert for oppgaven, men har samtidig stor respekt for den jobben som nå skal gjøres. Det påtroppende byrådet skal ta politiske grep for trygg økonomisk styring og sikre en god overgang til en ny styringsform, sa Dahlberg Hauge på pressekonferansen.

Best jobb i bystyret

Ordfører Kent Ranum vil fortsette som ordfører også etter at parlamentarismen innføres 13. juni. Han sa på pressekonferansen at han har tenkt lenge på hvilken rolle han skulle ta etter valget, men har endt opp med at han mener han kan gjøre en best mulig jobb i rollen som ordfører.

- Når vi går over til en ny styringsform blir bystyrets rolle enda viktigere. Jeg har vært med på å skape den nye politiske alliansen som nå danner flertallet i Trondheim og jeg ser det som mitt ansvar å holde denne alliansen samlet og sørge for at alle partiene i denne alliansen får være med å sette sitt preg på politikken i bystyret, sa Ranum.  

Fratrer direktørstillingen

Dahlberg Hauge fratrer sin stilling som direktør for næring, miljø og samferdsel med umiddelbar virkning. Han får permisjon fra sitt ansettelsesforhold i Trondheim kommune. Frem til han formelt tiltrer som byrådsleder skal han arbeide som påtroppende byrådsleder og forberede overgangen til ny politisk styringsform. Anne Reinton er konstituert i stillingen som direktør for næring, miljø og samferdsel fra dags dato. 

Frem til 13. juni skal Trondheim kommune styres som i dag, altså etter formannskapsmodellen. 

Fakta om Trondheims første byrådsleder

Kristian Dahlberg Hauge er oppvokst i Bergen, men har vært bosatt i Trondheim i mange år. Han ble født i 1977 og er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU i 2000. 

I perioden 2001 til 2003 var han ansatt som branningeniør i Trondheim brannvesen.

I 1999 ble han innvalgt som representant til bystyret i Trondheim for FrP. Han ble leder av FrPs bystyregruppe i 2002 og kommunalråd og representant i formannskapet i 2003. Han satt som kommunalråd frem til 2013. 

I perioden 2013 til 2016 var Dahlberg Hauge statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. 

I 2016 gikk han ut av politikken og ble tilsatt som administrerende direktør i Entreprenørforeningen for bygg- og anlegg (EBA) i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trøndelag. 

I 2021 ble han tilsatt som direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune. Dette er en stilling han har hatt frem til han nå ble utpekt som Trondheim kommunes første byrådsleder. Han tiltrer formelt som byrådsleder når Trondheim innfører parlamentarisk styreform 13. juni 2024.

Næring, miljø og samferdsel

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward