Ny organisering etter innføringen av parlamentarisme

Påtroppende byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge og de øvrige byrådene har nå kommet fram til hvordan organisasjonen skal se ut når byrådet tiltrer 13. juni. Det er byrådslederen som selv setter sammen sitt byråd og bestemmer hvordan kommunes administrasjon og tjenester skal organiseres.

Sist oppdatert: 05.06.2024

Kristian Dahlberg Hauge og Christianne Bauck-Larssen foran Leangen gård med videokamera og mikrofoner foran seg
Byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge og Christianne Bauck-Larssen på pressekonferansen 13. mai 2024. Foto: Sebastian Johansen

Byrådet

Sammensetningen av byrådet ble gjort kjent 13. mai og består av følgende avdelinger:

 • Byrådsleders avdeling
 • Byrådsavdeling for sosiale tjenester
 • Byrådsavdeling for finans
 • Byrådsavdeling for helse og omsorg
 • Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning
 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og friluftsliv
 • Byrådsavdeling for byutvikling
 • Byrådsavdeling for miljø, næring og samferdsel

Kommunaldirektører

Rollen som kommunedirektør erstattes av byrådet. Områdedirektørene blir kommunaldirektører på følgende byrådsavdelinger:

 • Kommunaldirektør byrådsleders avdeling: Trude Kjeldstad
 • Kommunaldirektør sosiale tjenester: Marianne Hindrum Hyldmo (konstituert)
 • Kommunaldirektør finans: Olaf Løberg
 • Kommunaldirektør helse og omsorg: Wenche P. Dehli
 • Kommunaldirektør oppvekst og utdanning: Lasse Arntsen
 • Kommunaldirektør kultur, idrett og friluftsliv: Ola By Rise
 • Kommunaldirektør byutvikling: Bente Næverdal
 • Kommunaldirektør miljø, næring og samferdsel: Anne Reinton (konstituert)

Kommunaldirektørene blir en del av byrådens administrasjon, og er etter byråden den øverste administrative lederen i byrådsavdelingen. Kommunaldirektøren skal støtte byråden i å løse oppgavene som administrativt ansvarlig, saksforbereder og sørge for at vedtatt politikk blir iverksatt i byrådsavdelingen. Det pågår et arbeid for å se på hvilke funksjoner den enkelte kommunaldirektør trenger for å ivareta de politiske og administrative oppgavene.

Organisasjonskart

Byrådet ønsker følgende organisering av kommunen etter 13. juni:

 

Organisasjonskart i større format

Organisasjonskart som PDF-fil 

Som en konsekvens av den parlamentariske styringsformen blir kommuneorganisasjonen nå delt i byrådsnivå og virksomhetsnivå.

Dette er de største endringene

 1. Helse- og velferdsområdet blir delt opp i to byrådsavdelinger: Helse og omsorg og Sosiale tjenester.
 2. Sosiale tjenester blir en ny byrådsavdeling som vil bestå av kommunalsjefområdene Bo- og aktivitetstilbudene (BoA), Arbeid og velferd, Barne- og familietjenesten og Psykisk helse- og rustjenester.
 3. Barne- og familietjenesten flyttes fra Oppvekst- og utdanningsområdet til Byrådsavdeling for sosiale tjenester. Unntaket er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoleteam og Dagskolen, som blir værende på Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning. Disse tjenestene vil inngå i et nyetablert kommunalsjefområde for Mestring og inkludering.
 4. Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) flyttes til Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning under kommunalsjefområde Skole.
 5. Trondheim eiendom og Eierskapsenheten flyttes fra Byutviklingsområdet til Byrådsavdeling for finans.
 6. Tidligere virksomhetsområde Organisasjon opphører, og de konsernovergripende tjenestene Personaltjenesten, Arbeidsmiljøenheten, IT-tjenesten og Trondheim byarkiv legges til Byrådsavdeling for finans. De øvrige enhetene Administrasjon og lederstøtte, Kommuneadvokaten, Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap og Kommunikasjonsenheten legges under Byrådsleders avdeling.
 7. Tolketjenesten flyttes fra Organisasjon til Byrådsavdeling for sosiale tjenester, under kommunalsjefområdet Arbeid og velferd.
 8. Trondheim kulturskole flyttes fra Oppvekst og utdanning til Byrådsavdeling for kultur, idrett og friluftsliv.

Endringer i organiseringen skjer ved byrådets tiltredelse 13. juni.

Næring, miljø og samferdsel

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?