Pasienter på Øya helsehus får komme heim raskere enn før

Ved å jobbe mer systematisk og tverrfaglig har de ansatte ved Øya helsehus klart å redusere antall oppholdsdøgn for pasienter på korttidsopphold. Fra første dag er det fokus på hva som må på plass for at pasienten kan komme heim.

Sist oppdatert: 15.05.2024

Ansatte ved Øya helsehus avdeling 5a på tverrfaglig møte
Tverrfaglig møte på avdeling 5a på Øya helsehus. Fra venstre: fysioterapeut Marleen Moll, prosjektleder Marianne Olsen, legevikar Bendik Wisløff, avdelingsleder Heidi M Hanssen, fysioterapeut Andreas Gundersen, sykepleier Anna Valås Pedersen og ergoterapeut Jim Jensen

Da prosjektet på Øya helsehus startet i fjor vår, satte de som mål å redusere gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn på korttidsavdeling fra ca 25 dager til 20 dager innen utgangen av 2025. Resultatene så langt er lovende. I både mars og april var gjennomsnittlig oppholdstid 12,6 døgn. 

- Fra første stund tenker vi på hvordan pasienten kan forberedes til å komme heim og hva som må til. Det sier avdelingsleder Marianne Olsen ved Øya helsehus. Hun har ledet innføringsdelen av prosjektet.  

- Allerede på dag 1 kartlegger vi hjemmesituasjonen og har dialog med pårørende. Vi sjekker hvilke helsetjenester pasienten har fra før og hva som eventuelt kan settes inn når hen kommer heim. Så følger vi opp med daglige møter der vi vurderer videre forløp og mulig hjemkomst. Der stiller lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og avdelingsleder. Ved å starte de tverrfaglige møtene tidlig i forløpet knytter vi alle faggruppene sammen tidlig og alle jobber mot samme mål, sier Olsen.

Også pasienter og pårørende opplever fokuset på tidlig hjemkomst som positivt.  
- Tilbakemeldingene fra pårørende tyder på at de setter pris på at de blir kontaktet tidlig i forløpet og blir involvert i kartlegginga av hjemmesituasjonen, sier Olsen. 

Marianne Olsen, sykepleier og leder av innføringsdelen av prosjektet

Færre utskrivningsklare pasienter fra sykehuset

Prosjektet på Øya helsehus er sentralt med tanke på å få ned antall utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital. Hvert år betaler kommunen bøter i millionklassen fordi pasienter blir liggende på sykehuset etter at de er definert som utskrivningsklare. For 2023 betalte kommunen ca 33 millioner. Utviklinga går likevel i riktig retning. Andelen eldre pasienter som legges inn på sykehuset har økt, uten at utgiftene er økt tilsvarende. Gjennomsnittlig ventetid i sykehus i påvente av korttidsopphold i kommunal institusjon er betydelig redusert fra høsten 2022 til mars 2024 - fra 4,5 døgn til 3,3 døgn. 

- Mange enheter og tjenester i kommunen jobber med tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter, og når oppholdstida ved Øya helsehus går ned er det helt klart et viktig bidrag, sier kommunalsjef Marte Walstad. 

Mer tydelig oppgave- og ansvarsfordeling

I arbeidet med nytt pasientforløp på Øya helsehus er en del oppgaver fordelt til nye faggrupper. Olsen mener at denne måten å jobbe på har tydeliggjort ansvar og arbeidsoppgaver, faggruppene imellom. Dialogen med hjemmetjenestene og helse- og velferdskontorene er også styrket for å kunne rigge et best mulig opplegg for at pasienten kan dra heim og få den nødvendige oppfølginga der. 

Underveis i prosjektet er det gjennomført spørreundersøkelser blant ansatte. I begynnelsen viste kartlegginga at det var behov for mer opplæring. Det ble derfor utarbeidet og gjennomført halvdags kurs, med særlig fokus på helsefagarbeidere og sykepleiere. 

- Den siste undersøkelsen viser at ansatte nå er mye tryggere, de ser gevinstene ved denne måten å jobbe på og veit hva som skal gjøres, sier Olsen. 

Ros til ansatte

Enhetsleder Torill Rugelsjøen og kommunalsjef Marte Walstad roser ansatte og prosjektledere for jobben som er gjort. 

- De ansatte har virkelig brettet opp ermene! Til tross for en anstrengt økonomi og nedbemanning ved enheten har de klart å holde fast på de tverrfaglige møtene. Lederteamet har et mer bevisst forhold til antall registrerte utskrivningsklare pasienter fra dag til dag og følger med på utviklingen i oppholdstid fra uke til uke, sier de. 

Avslutninga av prosjektet ble markert med kake. 

Marianne Olsen er spent på fortsettelsen nå som prosjektet er avslutta og de er over i vanlig drift. Helse- og velferdstjenestene må som kjent gjennomføre innsparingstiltak som følge av et stort merforbruk. Snart står også en sommerferieavvikling for døra. 

- Det blir kjempeviktig å sikre at nye ansatte får opplæring slik at vi kan opprettholde denne måten å jobbe på, sier Olsen. Selv om hun ikke lenger er prosjektleder er hun opptatt av at de skal fortsette det viktige arbeidet på Øya helsehus. 

Prosjektet er et av tiltakene i Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester. Programmet er kommunens hovedsatsing for å utvikle og omstille helse- og velferdsområdet. 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward