Tett på med PP-tjenesten

Trondheim kommune deltar i pilotprosjektet “Tett på” sammen med to andre kommuner, forskningsinstituttet NIFU og NTNU Samfunnsforskning. Nå er den første delrapporten klar.

Sist oppdatert: 22.05.2024

Foto: Katja Kircher, Mostphotos

Prosjektet har som mål at alle barn skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. For å få til dette skal vi styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og støttetjenestene, særlig den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT). 

Piloten gjennomføres i Midtbyen og Heimdal bydel, og den første delrapporten er nå publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider. Den viser at prosjektet har styrket relasjonen mellom ansatte i barnehage, skole og PPT, men sier også at god måloppnåelse er avhengig av tilstrekkelige strukturer, ressurser og kompetanse. Det videre arbeidet i prosjektkommunene blir basert på erfaringene som er gjort så langt. Prosjektet varer frem til 2026.

Her er kan du lese mer om det pågående prosjektet.

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?