Ny oppfriskningsdose til personer i risikogrupper

Fra sommeren 2022 har personer 65 år og eldre tilbud om en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Nå får også personer mellom 18 og 64 år i risikogruppene det samme tilbudet. Tilbudet gjelder også ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Sist oppdatert: 21.11.2023

Foto av person som får vaksine
Nå kan personer i risikogrupper og de med underliggende alvorlig grunnsykdom bestille time for oppfriskningsdose med koronavaksine.

Personer i aldersgruppen 18-64 år, med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp og ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom kan nå bestille ny oppfriskningsdose.

Slik bestiller du time

Du bestiller time på Min side.

Når du er inne på bestillingssystemet må du bekrefte at du tilhører en av risikogruppene. Da kommer du videre til bestillingsskjemaet.

Det er ønskelig at du tar med medikamentliste. Oversikt finner du på helsenorge.no. Hvis du har dokumentasjon fra spesialist, kan du ta med den. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom

Personer med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • bruk av medikamenter som svekker immunforsvaret
 • kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Denne gruppen anbefales derfor en oppfriskningsdose.

 • organtransplanterte
 • immunsvik for eksempel medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som svekker immunforsvaret
 • kreftsykdom, pågående eller avsluttet behandling innen siste seks måneder
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Slike tilfeller skal vurderes av barnelege

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper

Oppfriskningsdose til gravid

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen øker for alvorlig sykdom utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingesvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede
har mottatt en oppfriskningsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Alle i risikogruppene kan bestille oppfriskningsdose dersom disse forutsetningene er oppfylt:

 • Det skal ha gått minimum 4 måneder fra tidligere oppfriskningsdose.
 • Anbefalingen om å ta en ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det anbefales å vente minst tre måneder etter gjennomgått koronainfeksjon.
 • Oppfriskningsdosen som tilbys nå vil for de fleste være dose 4, mens for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil dette være dose 5.
 • For ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom vil det være dose 3, eller dose 4 om de har alvorlig svekket immunforsvar.

Korona

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward