Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Trondheim kommunes internasjonale relasjoner varierer fra formaliserte avtaler hvor kommunen har forpliktet seg politisk og administrativt, til prosjektsamarbeid på en rekke områder.

I Trondheim kommunes internasjonale strategi er det et hovedmål å samordne byens internasjonale aktiviteter.

Vennskapsbyer

Trondheim kommune har per i dag formalisert samarbeid med 13 vennskapsbyer i Norden, Europa for øvrig, Midt-Østen og USA.

I tillegg ble det i 2012 inngått en intensjonsavtale med Krakow i Polen med sikte på å etablere en vennskapsbyrelasjon.

Det er også etablert en solidaritetsrelasjon med Keren i Eritrea, som drives av foreningen Vennskap Trondheim - Keren.

Våre 13 vennskapsbyer

Darmstadt (Tyskland). Vennskapsby siden 1968

Darmstadt i Tyskland, 30 km sør for Frankfurt am Main; 151 879 innbyggere (2014). Allsidig industriproduksjon, blant annet maskiner, fjernsynsapparater, programvare og kjemiske produkter. Sete for europeisk romforskning. Velkjent teknisk universitet, grunnlagt 1836.

Flere akademier og muséer. Sete for PEN-klubben. Det tyske akademi for språk og diktning deler hvert år ut Georg Büchner-Preis.

Darmstadt fikk byrettigheter 1330, var fyrstelig residensby fra 1567 og hovedstad i Hessen 1919-45. Rundt århundreskiftet ble byen sentrum for jugendstilen på grunn av kunstnerkolonien på Mathildenhöhe. Den indre bydel i Darmstadt er gjenreist etter krigsødeleggelser i 1944. Mange historiske bygninger kom uskadd gjennom krigen, blant andre residensslottet (1568-95) og den russiske kirke (1898-99).

Dunfermline (Skottland) Vennskapsby siden 1945

Dunfermline i Storbritannia, Skottland, Fife, 20 km nordvest for Edinburgh; 50.380 innbyggere (2012). Tekstilindustri og produksjon av meierivarer, i omegnen brytning av kull. Ruiner av et benediktinerkloster med skotske kongegraver, blant andre Robert Bruces, og av et slott. Andrew Carnegie var født i Dunfermline og gav byen store gaver.

Graz (Østerrike) Vennskapsby siden 1968

Graz er hovedstad i Steiermark, på begge sider av elven Mur, som her løper ut på en bred slette (Grazer Feld) på sørsiden av Alpene; 280.200 innbyggere (2016). Graz er Østerrikes nest største by og har betydelig industri, basert på god tilgang på vannkraft.

Her ligger blant andre Steyr-Daimler-Puch med produksjon av mopeder. Graz har flere store bryggerier. Videre fremstilles jern og stål, maskiner, optiske instrumenter, lærvarer, papir, tekstiler og kjemikalier.

Byen har universitet, grunnlagt 1586, teknisk universitet, universitet for musikk og scenekunst og en mengde fagskoler, museer, teater og opera. Graz sentrum står på UNESCOs Liste over verdens natur- og kulturarv siden 1999.

Klaksvik (Færøyene) Vennskapsby siden 1987

Klaksvík er den nest største byen på Færøyene, har 4668 innbyggere (2015) og ligger på Borðoy. Klaksvík regnes som Færøyenes viktigste fiskerihavn og er sentrum for regionen Norðoyar.

Kopavógur (Island) Vennskapsby siden 1946

Kopavógur ligger på vestkysten, litt sørvest for Reykjavik. Byen er i sterk vekst, og har 33205 innbyggere (2015). Vest for byen ligger den islandske presidentboligen Bessastadir. Byen har satset mye på kultur, og har blant annet kunstgalleri, bibliotek og et naturhistorisk museum.

Kopavógur har også moderne sportsanlegg og et av Islands beste svømmeanlegg. Gode muligheter for ridning, golf, seiling og andre friluftsaktiviteter.

Norrköping (Sverige) Vennskapsby siden 1946

Norrköping ligger i øst-Sverige. Byen har 137 326 innbyggere (2016), og en utstrekning på 1491 km². Norrköping har lange tradisjoner innen tekstilindustri, men det er lite igjen av denne industrien. Treindustri, treforedling og verkstedindustri er nå de viktigste næringsveiene.

Kommunikasjonsknutepunkt, med oljehavn, flyplass, jernbane og E 4. Bykjernen bærer preg av 1600-tallets byplanlegging, men bare noen få bygninger fra 1600- og 1700-tallet er bevart. Norrköping er omtalt som by allerede på 1200-tallet, og fikk en blomstringstid på 1600-tallet som Sveriges første industristed og eksporthavn for jernverkene; en tid landets nest største by. Ny industrivekst på 1800-tallet.

Mange av de gamle industribygningene fra 1800-tallet er ombygd, blant annet til muséer og teater. Byen har et nytt konsert- og kongressenter fra 1994.

Nordøst for byen ligger Kolmården dyrepark.

Odense (Danmark) Vennskapsby siden 1946

Odense ligger sentralt på øya Fyn i Danmark. Byen har 175 245 innbyggere (2016), og er en viktig handels- og industriby. Byen har en betydelig verkstedindustri, med produksjon av elektroteknikk, landbruksmaskiner med mer. Dessuten næringsmiddelindustri, tekstil-, konfeksjons- og papirindustri.

En sju kilometer lang kanal forbinder Odense med Odense Fjord. Byen har havn og er et viktig vei- og jernbaneknutepunkt.

Beldringe lufthavn ligger 10 kilometer nord for byen. Odense er sete for Fyns amt (fylke) og bispesete. Byen har universitet, er hovedsete for Danmarks TV2 og har en rekke kulturinstitusjoner, blant annet opera.

Odense er en av Nordens eldste byer, nevnt allerede i 988, og ble bispesete i 1020. En rekke kirker og andre bygninger fra 1100- og 1200 tallet er bevart.

Petah Tikva (Israel) Vennskapsby siden 1975

Petah Tikva ligger 11 km øst for Tel Aviv og har 225 400 innbyggere (2014). Grunnlagt 1878 som det første jødiske nybyggersted i vår tids Palestina. En moderne by med mangesidig industri og kulturliv. Petah Tikva fikk bystatus i 1937, og hadde 22 000 innbyggere ved Israels opprettelse i 1948.

Petah Tikva er den mest industrialiserte byen i Israel etter Haifa. Byen legger stor vekt på gode skoler og undervisning. Petah Tikva har flere moderne sykehus, blant annet et stort barnesykehus. Byen har flere idrettsanlegg.

Ramallah (Palestina) Vennskapsby siden 2004

Ramallah i det palestinske området, ligger 15 km nord for Jerusalem, 830-900 meter over havet, 27 092 innbyggere (2009). Grunnlagt omkring 1550. Ramallah er palestinernes viktigste senter for industri og tjenesteyting på midtre del av Vestbredden, hovedsakelig innenfor produksjon av matvarer og kjemiske produkter, handel, offentlig service og administrasjon.

En stor del av den palestinske selvstyreforvaltningen ligger i Ramallah, storparten med myndighet eller ansvar for Vestbredden, mens det parallelt er etablert tilsvarende kontorer i Gaza by for Gazastripen. Palestinernes største og mest kjente universitet, Bir Zeit, ligger 10 km utenfor Ramallah. Palestinernes tidligere leder og president Yasir Arafat hadde de siste årene sitt hovedkvarter i Ramallah, og er gravlagt i byen.

Split (Kroatia) Vennskapsby siden 1956

Split i Kroatia, på en halvøy på dalmatiakysten. Byen har 178 102 innbyggere (2011). Jernbane-endepunkt og travel havneby. Variert industri, blant annet skipsverft, sement-, kjemisk og elektroteknisk industri, næringsmiddelindustri og fiskerier. Badested med turisttrafikk. Universitet (grunnlagt 1974), stort arkeologisk museum, bymuseum, maritimt museum, zoologisk hage, oseanografisk institutt.

Katolsk erkebispesete. I Diokletians palass ligger hans mausoleum (kirke siden 800-tallet) og tempel. Split vokste fram fra ca. år 620 innenfor keiserpalassets ruiner. Tilhørte Venezia 1420-1797, under Østerrike til 1919.

Seks kilometer nord for det nåværende Split lå oldtidsbyen Salonae, som ble ødelagt av slaverne i år 640 e.Kr. Betydelige utgravninger, blant annet i forbindelse med keiser Diokletians veldige palass fra begynnelsen av 300-tallet e.Kr.

Tampere/Tammerfors (Finland) Vennskapsby siden 1946

Tampere er Finlands tredje største by, og det største innlandssenteret i Norden. Byen har 225 485 innbyggere (2016), og er i sterk vekst. Tampere har en utstrekning på 690 km². Ved starten av 1900-tallet var Tampere Finlands største industriby, og er fortsatt et senter for industri.

Forskning, utdanning og samarbeid mellom utdanning og industri bidrar sterkt til at byen opprettholder sin konkurransedyktighet.

Tampere ble grunnlagt av Sveriges kong Gustav III i 1779, og har vært en industriell pionérby helt fra Finlands første papirfabrikk startet her i 1783. Fristad fra 1821. Under borgerkrigen i 1918 var Tampere hovedstøttepunkt for de "røde", og byen var i april 1918 skueplass for en av de avgjørende seirene til den "hvite" armé.

Det er 200 små og store innsjøer og vann i Tampere. Disse utgjør omkring en fjerdedel av byens areal. Tampere har en rekke naturområder, parker og grøntarealer.

Tiraspol (tidl. Moldova, nå Transnistria) Vennskapsby siden 1987

Tiraspol i Moldova, ved elven Dnestr; 135 700 innbyggere (2013). Elvehavn og jernbanebro over Dnestr. Næringsmiddelindustri, tekstil-, glass- og møbelindustri. Tiraspol ble grunnlagt 1795 og var 1929-40 hovedstad i Den moldaviske autonome sovjetrepublikk (grunnlagt 1924).

Etter at Moldova ble selvstendig i 1991, erklærte sovjetvennlige krefter på østbredden av Dnestr denne delen av Moldova som selvstendig stat med Tiraspol som hovedstad, men svært få land, om noen, har anerkjent Transnistria.

Vallejo (California, USA) Vennskapsby siden 1960

Vallejo ligger ved San Francisco-bukta ca 55 km nord for San Francisco - og har rike maritime tradisjoner. Byen har 122 105 innbyggere (2017). Areal: 126,3 km². I drøye 135 år har Vallejo vært base for den amerikanske marinen som i sin tid etablerte United States Mare Island Naval Shipyard her, det første skipsverftet for marinen på USAs vestkyst.

Siden marinebasen ble nedlagt i 1996, har innbyggerne arbeidet iherdig for å forbedre byen sin. En tar sikte på å omskape Mare Island til et økonomisk lokomotiv med arbeidsplasser, boliger, lett industri, et universitet og trivselsskapende faktorer. Byen satser ellers på å revitalisere områdene i sentrum og ved havna med boliger, severdigheter, butikker og restauranter.

Trøndelags Europakontor i Brussel

Trondheim kommune er medeier i Trøndelags Europakontor i Brussel. Kontoret skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og de mulighetene som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa.

Prosjektsamarbeid EU/EØS

Trondheim kommune deltar i europeiske samarbeidsprosjekt innenfor EU/EØS og Interregionalt samarbeid (Interreg).

Internasjonale nettverk

SØT-samarbeidet: Sundsvall - Østersund - Trondheim

ECHO: European Cities of Historical Organs

POLIS: European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solution

Si Tous Les Ports du Monde - nettverk av historiske havnebyer

Nordic City Network

EUniverCities Network

Age-friendly world / Aldersvennlige byer

Open and Agile Smart Cities

Internasjonalt forum er et samarbeidsorgan mellom offentlige og private institusjoner og virksomheter som arbeider med å fremme internasjonalisering i Trøndelag. Forumet har til formål å arbeide for økt internasjonalisering i regionen og skal støtte opp under medlemmenes internasjonale aktiviteter. Trøndelag fylkeskommune er sekretariat for forumet.

Nordisk samarbeid

Helt fra 1946 har Trondheim hatt vennskapsbyer i våre nordiske naboland. Fra 1995 har samarbeidet med Klaksvik (Færøyene), Kópavogur (Island), Norrköping (Sverige), Odense (Danmark) og Tampere (Finland) vært formalisert gjennom avtalen "Nordisk plattform", som ble fornyet i oktober 2013.

Nordisk plattform

SØT-samarbeidet

Et annet nordisk nettverk som Trondheim deltar i, er SØT-samarbeidet, med Sundsvall og Östersund.

SØT-samarbeidet har som mål å utarbeide felles strategier for hvordan byene Sundsvall, Østersund og Trondheim skal ivareta rollen som motor i sine regioner, samt byenes samarbeid og felles rolle i den Midt-skandinaviske regionen.

Et langsiktig mål er at at strategiene som utvikles i prosjektet vil medføre at byenes videre samarbeid konsentreres om de områder som er viktig for utviklingen i hele regionen.

Fra september 2012 ble det gjennomført et treårig samarbeidsprosjekt - Green Highway.

Prosjektsamarbeid

Samarbeid med justismyndigheter og institusjoner i Romania

Trondheim kommune samarbeider med institusjoner i Romania gjennom prosjektet ”Forbedring av den institusjonelle etikken gjennom bilateralt samarbeid med tilsvarende enheter fra Norge”.

Prosjektet gjennomføres av Rahova-fengselet i Bucuresti i Romania i samarbeid med de norske institusjonene Phoenix Haga og Bastøy fengsel. Partnere i Romania er Innenriksdepartementet, Senter for psykososiologi, Generalinspektoraret for grensepolitiet, Politidirektoratet og Bucuresti kommune.

Prosjektet foregikk i perioden 20.09.2016-31.12.2016.

Hovedprosjektets mål: Å styrke bilaterale partnerskap som støttes av Norway Grants-ordningen (Program RO18) – Styrke kapasitet og institusjonelt samarbeid mellom rumenske og norske offentlige institusjoner, lokale og regionale myndigheter, som behandler personer som kommer i konflikt med loven, og å fremme sosial, multikulturell og ikke-diskriminerende dialog.

Smart City - samarbeid med Tsjekkia

Som resultat av et Smart City - Green City-seminar ved den norske ambassaden i Praha i 2015, ble det startet et samarbeid mellom den tsjekkiske byen Pisek, Steinkjer og Trondheim.

Workshopen "Smart Cities - Connecting Municipalities" fant sted i Trondheim 5.-7. oktober 2016. Kommunene Pisek, Steinkjer og Trondheim var representert, og deres partnere: the Technological Center in Pisek, Sintef, Q-Free og FourC, alle engasjert i å finne løsninger på utfordringer rundt EUs satsinger på Smart City. Under workshopen ble det lagt fram eksempler på Trondheim og Steinkjers arbeid med energieffektive løsninger og tiltak for å redusere utslipp.

Samarbeidet mellom Trondheim og Pisek fortsetter, og Pisek er valgt som følgeby i et Horisont 2020-prosjekt som Trondheim vil lede, og der flere europeiske byer deltar: Smart Cities and Communities Lighthouse Project (SCC1).

Workshopen i Trondheim ble finansiert av Norway Grants (norske EØS-midler) og den norske ambassaden i Praha. Trondheim kommune bidro som arrangør, og firmaet Norway Welcome var leid inn for å planlegge og gjennomføre workshopen.

Miljøpakkesamarbeid med Romania

Trondheim og Miljøpakken er rollemodell når den rumenske byen Alba Iulia (bildet) skal utvikle miljøvennlig bytransport.

Alba Iulia

Aktivitetskalender

2017

Januar

25.-27. Welcoming Refugees. Local European Experiences. Norrköping. Organized by The Municipality of Norrköping, in partnership with REMESO at Linköping University, and the think tank Arena Idé. (adm. v/Gerhard Dalen).

Februar

7. Framtidens nordiske byer og betydningen av politisk lederskap i byenes utvikling. Forum for politiske ledere. Første toppmøte for Nordic City Network. Sted: København.

15. Irlands ambassadør besøker Trondheim (ordfører/adm. v/Gerhard Dalen).

Mars

21. Indias ambassadør besøker Trondheim (ordfører/adm. v/ Gerhard Dalen).

22. Nordisk konferanse om fagopplæring og voluntørvirksomhet, Trondheim. Nordiske vennskapsbyer. Arr.: Trondheim kommune (adm. v/ Gerhard Dalen) og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

23. Nordens dag. Tema: Finland 100 år. Foreningen Norden i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sted: Fylkestingssalen, Fylkeshuset i Erling Skakkes gt. 14. Program og påmelding. (Adm. v/Gerhard Dalen).

31. Kinesisk - norsk seminar om Smart Sustainable Cities. Sted: Trondheim (Adm.).

April

5.-6. Besøk fra International Culture Centre, Krakow. Åpning av polsk/norsk utstilling: "Det lokales logikk". Om lokal identitet, tradisjon og kultur i nye former. Utstilling på Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. (Adm v/ Gerhard Dalen).

Mai

7.-9. Nordic City Network. Seminar i Stavanger. Tema: Den regionale by. (adm. v/Amund Aarvelta).

30. mai - 2. juni EUniverCities. Seminar i Lublin, Polen. Tema: Students and entrepreneurship (adm. v/ Amund Aarvelta).

Juni

1.-2. Fagdag og årsmøte, Trøndelags Europakontor i Brussel (adm. v/ Gerhard Dalen).

12.-14. Nordisk kunnskapsbynettverk. Møte i Trondheim. Tema: Nordic Knowledge City Cooperation, NoTroTam (Norrköping, Trondheim, Tampere) and Student City (adm. v/ Anne Reinton).

13. Velferdsteknologi, digitalisering og innovative offentlige anskaffelser. Seminar for medlemmene i Trøndelags Europakontor. Hvordan kan Europakontoret være døråpner? Sted: Stjørdal. Arr: Trøndelags Europakontor (adm. v/ Gerhard dalen).

15. Besøk fra Romanias innenriksdepartement (adm. v/ Even Ytterhus).

15.-18. Vennskapsbyutveksling mellom Heimevernsdistriktene i Norrköping, Odense og Trondheim. Årlig arrangement som går på omgang mellom byene. Besøk med foredrag i Trondheim rådhus 17. juni (adm. v/ Gerhard Dalen/Helén Eliassen).

17. Minnemarkering. 75 år siden jugoslaviske fanger ble deportert til Norge. Kransenedleggelse Moholt kirkegård (pol. v/ varaordfører Hilde Opoku, adm. v/ Gerhard Dalen).

20. Storbritannias ambassadør besøker Trondheim (ordfører, adm v/ Gerhard Dalen).

September

16.-18. Nordic City Network. Seminar i Aarhus. Tema: Nordisk folkemøte (adm. v/Amund Aarvelta).

20.-21. Lynkurs om forholdet mellom norsk kommunesektor og EU. Arr.: de seks norske regionkontorene og KS' Brusselkontor (adm. v/Helén Eliassen)

29. sept. - 2. oktober Trondheims vennskapsby Tampere 100 år. Jubileumsmarkering og nordisk samarbeidsmøte om oppfølging av Nordisk plattform (pol. v/ Ingrid Skjøtskift, adm. v/Gerhard Dalen).

4.-6. Storbyens hjerte og smerte. Er den nordiske samfunnsmodellen livskraftig i dag? Konferanse med 11 nordiske storbyer, et samarbeid initiert i 1996 av Nordisk ministerråd. Årets konferanse finner sted i Trondheim, og arrangør er Trondheim kommune (Kontakt: adm. v/ Krister Olsen).

November

Verdenskongress for smarte byer, Smart City Expo World Congress (SCEWC), Barcelona. Trondheim deltar på Nordisk paviljong (pol. og adm. v/ Gerhard Dalen).

Desember

5.-8. EUniverCities seminar. Magdeburg, Tyskland. Tema: Social engagement of the universities (Adm. v/ Amund Aarvelta).

Strategi og planer

Internasjonal strategi 2019 - 2022

Konsulater i Trondheim

Her finner du en oversikt over konsulatene i Trondheim.

Sist oppdatert: 12.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward