Pilot 0-24

Pilot 0-24

Sammen med fire kommuner i Trøndelag, Trondheim, Frøya, Namsos og Nærøysund jobber Statsforvalteren i Trøndelag for å bedre tjenestene til utsatte barn og unge, og deres familier. Målet med 0-24 samarbeidet er å hindre utenforskap og sikre tidlig hjelp og koordinerte tjenester til denne gruppen.

illuastrasjon av fem unge mennesker

Om Pilot 0-24

0-24 samarbeidet skal sikre koordinering av tjenester og en helhetlig tenkning i tilbudet til utsatte barn og unge under 24 år. I dette pilotprosjektet har staten slått sammen fem ulike tilskuddsordninger og innsatser mot barn og unge og deres familier til et større og samlet tilskudd. Statsforvalteren har koordineringsansvaret for pilotprosjektet i Trøndelag.

Innbyggernes modell

Pilot 0-24 i Trondheim vil prøve ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene skal gå direkte til innbyggerne. Målgruppene i Trondheim er utsatte ungdommer mellom 12-24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim. Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være førende for tildeling av penger.

Det er satt av inntil 20 millioner kroner fordelt på to år, fra 1. mai 2021 - 1. mai 2023.

Les mer om 0-24 på vår nettside

 

Rapporter og utredninger

Etter at prosjektet ble avsluttet i 2023 er det gitt ut flere rapporter og utredninger.

Trondheim kommune: Innbyggernes modell - Erfaringer med eksperimentering og radikal innovasjon

NTNU WellFare : Innbyggernes modell i Trondheim kommune

Universitetskommunen TRD 3.0 : Utredning om ungt utenforskap

Sist oppdatert: 04.06.2024

Fant du det du lette etter?