Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Barn og unge er en viktig ressurs for Trondheim i dag og i framtida. Barn i Trondheim skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv. På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv.

Virksomhetsområdet oppvekst og utdanning organiseres i:

Barnehage: Det er i dag full barnehagedekning i Trondheim og foreldre kan velge i et stort tilbud av ulike barnehagetyper til sitt barn.

Trondheimsskolen: Skolene i byen er i stadig utvikling. Det brukes store ressurser på utvikling av det pedagogiske miljøet gjennom videre- og etterutdanning av lærere og rehabilitering og nybygging av skoler.

Barne- og familietjenesten: I noen faser av livet trenger alle støtte. Barne- og familietjenesten kan bidra med råd og veiledning. Når utfordringene er ekstra store, kan vi også gi deg praktisk hjelp og bistand.

Oppvekstadministrasjonen hjelper med administrative oppgaver.

Kvalitetsmelding Oppvekst og Utdanning 2021

Oppvekst- og utdanningsdirektør

Oversikt over direktør og kommunalsjefer.

Enhetene

Barnehager

Skoler

Barne- og familietjenesten

Oppvekstadministrasjonen

Sist oppdatert: 03.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB