Folkehelse- og levekårsrapporter

Folkehelse- og levekårsrapporter

Trondheim kommune har med jevne mellomrom laget oversikter over hvordan ulike helsemessige og levekårsmessige forhold fordeler seg i kommunen. Rapportene gir både et oversiktsbilde og en mulighet til å se bakover, og få et bilde på hvordan utviklingen har vært. Kunnskap fra disse rapportene brukes når kommunens planer utarbeides. Til og med 2011-rapporten har data hovedsaklig vært hentet fra statistisk sentralbyrå. I rapporten fra 2021 har vi også tilgang til data fra HUNT. Ulike samarbeidspartnere har også bidratt med data inn til rapportene.

Resultatene fra undersøkelsene viser til dels store geografiske forskjeller i demografi og levekår. Det er imidlertid ikke grunnlag for å trekke en overordnet konklusjon om sosioøkonomiske utviklingstrekk blant sonene. Utviklingen innenfor hver enkelt indikator må vurderes for seg.

Sist oppdatert: 16.09.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB