Handelsstatistikk

Handelsstatistikk

Hovedtall Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen viser omsetning innenfor detaljhandel, service- og tjenester og servering i Trondheim kommune. Statistikken er utarbeidet av Avant Management AS i samarbeid med Andhøy AS og Statistisk sentralbyrå.
 
Tallene i statistikken er basert på bedrifters innberetning i henhold til merverdiavgiftsloven og supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallene vises som netto omsetning eksklusive merverdiavgift og fordeles på handelssoner og bransjer.
Omsetningstall etter bydel og bransje

Trondheim deles i tre bydeler av Trondheimsindeksen: Nord, Syd og Midtbyen. I årene med koronatiltak (2020-2021) hadde Nord og Syd en omsetningsvekst for detaljhandel på henholdsvis 17 % og 19 %. Midtbyen derimot hadde en økning i omsetningen på 2 %. I grafene nedenfor kan du se hvordan det går med bydelene i forskjellige bransjer.

Bransjene med høyest vekst i Trondheim for årene med koronatiltak (2020-2021) var "Annen detaljhandel" (23 %), "Mat og drikke" (16 %) og "Spesialbutikker" (16 %).

Bransjene med nedgang i omsetning var "Servering" (-14 %) og "Klær, sko og reiseeffekter" (- 5 %). Dette er bransjer som utgjør en stor del av omsetningen i Midtbyen, og har ført til en stor nedgang i omsetning i bydelen. Tall for 2022 foreligger ikke ennå. 

Omsetning etter handelssoner

Se mer om handelssoner i grafen nedenfor.

Dokumentasjonsnotat og tabeller

Nærmere informasjon om Trondheimsindeksen og hvilke type bedrifter som inngår i kategoriene står i dokumentasjonsnotatet.

10.1.2023 - Tabell: Omsetningstall etter bydel og bransje 2009-2021 [Excel, Ods]

10.1.2023 - Tabell: Omsetningstall etter handelssoner 2009-2021 [Excel, Ods, Pdf]

Fokus på endring i omsetning i året 2020:

15.6.2021 - Tabell: Endring i omsetning 2019-2020 [Excel, Ods, Pdf]

15.6.2021 - Kart: Endring i omsetning Midtbyen og handelssoner utenfor 2019-2020 [Pdf]

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: , og

Sist oppdatert: 10.01.2023

Fant du det du lette etter?