Trafikktall

Trafikktall

Gjennom Byvekstavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til å unngå økning i personbiltrafikken, selv om befolkningen vokser. Kommunen jobber for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Trafikktellinger

Trondheim kommune og Statens Vegvesen gjennomfører tellinger på det offentlige veinettet. Resultatene ligger i Vegkart med trafikkmengde.

Her kan du zoome inn på aktuelt område og klikke på en vegstrekning for å finne trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen.

Reisevaner

Se hvordan folk reiser i Trondheimsregionen og hvordan vanene endrer seg over tid.

Mer informasjon finnes på nettsiden om trafikken i Trondheim.

Sist oppdatert: 13.09.2023

Fant du det du lette etter?