Hvem kan søke om tid i idrettshall

  • Fast treningstid tildeles kun klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund og Idrettsrådet i Trondheim.
  • Klubber som tilhører en særkrets må ta kontakt med sin krets for å søke.
  • Søknadsfrist er 1. april

Skal du søke om arrangement?

Utlånsperiode

  • Sommerperioden er fra 1. mai til 31. august
  • Idrettsperioden er fra 1. september > 30. april
  • Aktivitet i skoleferier krever egen søknad. 

Prioriterte aktiviteter

  • Barn og unge under 20 år prioriteres i den gunstigste treningstiden.

Søknadsskjema

Åpne søknadsskjema

NB! Eget skjema fylles ut for sommerperioden og for idrettsperioden
Det skal fylles ut ett skjema pr anlegg

Søknad sendes til 

booking@trondheim.kommune.no

Ønsker du å bestille strøtimer i idrettshall?

Les mer om strøtimer her

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Trondheim bydrift eller Idrettsrådet i Trondheim.

Utlån av lokaler og idrettsanlegg