Bli tryggere i foreldrerollen

Bli tryggere i foreldrerollen

Hvordan kan du få et enda bedre forhold til barnet ditt?

Bli med i en ICDP foreldregruppe, en uformell møteplass i din bydel! ICDP står for international child development program og er utviklet av professor Karsten Hundeide.

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvordan vi opptrer i foreldrerollen og over hvor viktige vi er for barna våre. I ICDP foreldregrupper legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. ICDP gruppe er for deg som:

  • Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt
  • Er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling
  • Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer
  • Har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre

Få et enda bedre samspill med barn

Gruppene følger et opplegg der ulike temaer blir tatt opp, med heftet “Åtte tema for godt samspill” som utgangspunkt. Vi diskuterer spørsmål som:

  • Hva slags foreldre ønsker vi å være?
  • Når får vi til det gode samspillet?
  • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?

Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna.

Gruppene tar utgangspunkt i samtaler og øvelser, samt ideer eller oppgaver du prøver ut hjemme med barnet ditt. Målet er at dette vil gi deg hjelp og inspirasjon til å finne dine løsninger for deg og ditt barn.

De fleste gruppene møtes åtte ganger, hvert møte på 1 ½ time. Opplegget er utarbeidet av ICDP-stiftelsen.

Trondheim kommune legger til rette for at alle foreldre som ønsker det, får tilbud om å delta i en ICDP gruppe i sin bydel. Gruppene er tilpasset foreldre med barn i alderen 0 - 18 år. Ved behov setter vi opp grupper på engelsk eller andre språk hvis det er nok påmeldte.

Hvis du ønsker å melde deg på en gruppe eller melde din interesse, kan du fylle ut dette påmeldingsskjemaet.

Bufdir har siden 2006 vært ansvarlig for implementering av programmet i Norge.

Ved spørsmål ta kontakt med en av ICDP koordinatorene:

Anette Syvertsen-Wiig (Øya Barnehager), anette-marie.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Hege Beate Sivertsen (Øvre Sjetnan barnehager), hege-beate.sivertsen@ou.trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 03.08.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6