Kommuneplanens arealdel (KPA) og delplaner

Kommuneplanens arealdel (KPA) og delplaner

Kommuneplanens arealdel er en av de to delene til kommuneplanen. Kommuneplanen er den overordnede planen i kommunen og består av en arealdel og en samfunnsdel. Etter kommunesammenslåingen er planer vedtatt i tidligere Trondheim og Klæbu kommuner fortsatt gjeldende.

Vi har startet arbeidet med en ny arealdel for hele kommunen:

Vi lager ny arealdel for Trondheim

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. Det skal lages en ny arealdel til kommuneplanen som dekker hele den nye kommunen. Inntil denne er vedtatt gjelder:

Bystyret har bestilt en ny arealdel gjennom vedtak av kommunal planstrategi. Mer informasjon om arbeidet med ny arealdel finner du på siden for ny arealdel for Trondheim

Strategier

Arealstrategiene listet opp under, beskriver og gir føringer for kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven:

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Gjeldende kommunedelplaner (arealplaner)

Eldre utgåtte kommuneplaner

Sist oppdatert: 15.12.2023

Fant du det du lette etter?