Opparbeidelsesplikt

Opparbeidelsesplikt

Opparbeidelsesplikten er et av de viktigste prinsippene i plan- og bygningsloven. Denne plikten sikrer at offentlig veg, vann og kloakk bygges ut og oppgraderes etter hvert som nye byggetiltak krever økt kapasitet.

Bestemmelser om dette finnes plan- og bygningsloven kapittel 18. Denne plikten innebærer at den/de som bygger noe nytt må foreta nødvendig oppgradering av offentlig infrastruktur (veg, vann og kloakk) i nærområdet.

Tiltak som utløser opparbeidelsesplikt kan være deling, nybygg eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse eller endret bruk av eksisterende bebyggelse.

Sist oppdatert: 29.01.2019

Fant du det du lette etter?