Legevakta

Legevakta

Kontaktinformasjon

Mauritz Hansens gate 4, kart

 

Logo felles nasjonalt legevaktsnummer

Telefonnummer: 116 117

Telefonnummer 73 96 95 80 hvis du befinner deg i en annen kommune eller utenlands.

Spørsmål om faktura/journalutskrift mandag-onsdag kl. 10.00-14.00: 90 74 96 93/91 67 27 44

E-postadresse:

Vi har ikke kapasitet til å svare på medisinske spørsmål på e-post.

Ring først

Vi ber deg om å ta kontakt på telefon før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Om Legevakta

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Trondheim ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent.

Etter klokken 15.30 hverdager og hele døgnet i helgene og høytidene betjener Legevakta i Trondheim også kommunene Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

I de aller fleste tilfellene er det fastlegen du bør oppsøke først. Fastlegen er den som kjenner deg best og derfor den som har de beste forutsetningene for å gi deg en helhetlig og god behandling.

Ring oss hvis du er usikker og ønsker råd om din tilstand.

Når skal du kontakte legevakta?

Ved akutt ikke-livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling. Når liv og helse står på spill ring medisinsk nødnummer 113.

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til Legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden må du henvende deg til sykepleier. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden bli lengre enn forventet.

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Legevakta er der for deg hele døgnet når akutte behov oppstår, vi oppfordrer allikevel til at legevakta brukes riktig:

 • Legevakta er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
 • Legevakta er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
 • Overvei alltid om du kan vente til neste dag
 • Ring legevakta – problemet kan kanskje løses per telefon
 • Ta eventuelt kontakt med egen fastlege

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god
 • Hoste, vondt i halsen forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Eksempler på ting som ikke skal til legevakt

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege- og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)

Når skal du kontakte fastlegen?

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når du trenger:

 • Sykemelding (fås ikke ved Legevakta)
 • Fornying av resept (fås ikke ved Legevakta)
 • Kroniske tilstander uten forverring
 • Sykdom som kan vente til dagen etter

Dersom du ikke har fastlege i Trondheim, kan du enkelt bytte fastlege på helsenorge.no eller ved å ringe 800 (HELSE), 800 43 573.

Hvis du bor i Trondheim midlertidig, anbefales du å bytte til fastlege her. Flytter du tilbake innen 3 år har du rett til å få tilbake den fastlegen du hadde.

Helseinformasjon til studenter

Betaling

Egenandel for legekonsultasjon betales med kort eller kontant på betalingsterminal ute på venterommet. Hvis egenandel ikke blir betalt på betalingsterminal vil det automatisk sendes ut en giro. Medisiner og forbruksmateriell som blir brukt kommer i tillegg til egenandelen. Størrelsen på egenandelen og taksten for forbruksmateriell fastsettes av Stortinget.

Les mer om egenandeler hos lege på helsenorge.no

Blir du henvist videre, til røntgen eller annen spesialistlege, må du også betale for disse tjenestene, men da til St. Olavs hospital.

Du slipper å betale egenandel hvis du har frikort, er under 16 år, har førstegangstjeneste i militæret eller hvis du er gravid og må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.

Ved spørsmål angående faktura eller andre administrative henvendelser, ta kontakt på telefon 90 74 96 93/91 67 27 44 hverdager mellom kl. 08.30-15.00 eller . Medisinske spørsmål som blir sendt per e-post vil ikke bli besvart, ta kontakt med Legevakta på telefon 116 117.

Klager

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp eller at du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Klagen sendes til Trondheim kommune, Legevakta, Postboks 2399 Torgarden, 7004 Trondheim.

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivningen.

Parkering

Parkering skjer enten i parkeringshus tilhørende Øya helsehus eller på sykehusets angitte plasser, følg skilting.

Ansvarlig for parkeringsplasser og evt. bøter er Trondheim parkering.

Journalutskrift

Vi sender automatisk kopi av journalnotat til fastlege hvis ikke annet er oppgitt. Du kan derfor henvende deg til din fastlege om du ønsker journalnotat fra besøk på Legevakta.

Ønsker du journalutskrift fra Legevakta må skjema "Journalutskrift, forespørsel fra privatpersoner" fylles ut. Husk kopi av legitimasjon.

For pårørende som ønsker utskrift må det forevises fullmakt av foresatte/hjelpeverge og kopi av legitimasjon.

eller per post:

Trondheim kommune
Legevakta i Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Journalutskrift sendes per post.

Ved spørsmål om journalutskrift eller andre administrative henvendelser ring 90 74 96 93/91 67 27 44 hverdager mellom kl. 08.30-15.00.

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 07.05.2024

Fant du det du lette etter?