Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)

Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS)

Hos oss kan du ta opp alle typer tema og spørsmål rundt seksuell helse, seksuell identitet, kjønn og seksuell orientering.

Vårt tilbud er rettet mot barn og unge i alderen 0 til 20 år og deres foreldre/foresatte. Kontakten foregår primært ved at helsepersonell, lærere og andre som jobber med barn og unge videreformidler kontakt med oss. Det er også mulig å ta kontakt med oss direkte.

Vi tilbyr også veiledning til dere som jobber med barn og ungdom.

Våre tilbud

Sexologisk rådgivning og samtaler

Vi har et samtaletilbud til barn og unge og deres nettverk med spørsmål rundt seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Formålet med samtalene

Barn og unge kan få hjelp til å få et bedre forhold til egen seksualitet og hvordan de er seksuelle med andre. Hos oss kan barn og unge lære seg å se sammenhenger og få råd med tanke på hvordan de best mulig kan ha det godt som en seksuell person.

Hvordan foregår samtalene?

Samtalene foregår fortrinnsvis sammen med hjelpeperson som for eksempel lærer, barnehagepersonell eller helsesykepleier. KKS bistår hjelpepersonene og hjelpeinstansene.

Samtaletilbudet kan være blant annet

  • individuelle samtaler
  • samtaler i grupper av barn og unge
  • samtaler i grupper av foreldre og med sosialt nettverk

Noen ganger kan vi løse problemene med få samtaler, og andre ganger tar det lenger tid. Noen ganger kan problemer knyttet til seksualiteten ha oppstått nylig, andre ganger kan det være problemer som har utviklet seg over tid.

Hvor finner samtalene sted?

Samtaler kan finne sted i våre lokaler, eller der du er.

Vi kan også tilby samtaler på telefon.

Veiledning i konkrete saker

Vi kan veilede på konkrete saker som handler om kjønn, seksualitet og identitet.

Alle som jobber med barn og unge, eller som er i barn og unges nettverk, kan ta direkte kontakt med oss.

Vi kan veilede sammen med relevante samarbeidspartnere, eller vi kan bidra til å komme i kontakt med andre instanser.

Kompetanseheving og opplæring

Vi tilrettelegger og tilbyr kompetanseheving for alle som jobber med barn og unge.

Vi tilbyr også generell informasjon til publikum.

Kontakt oss

Vi har sommerstengt i uke 29 - 30 - 31 og 32

Ring oss eller send sms på telefonnummer:

91 80 58 13  eller 94 87 05 78

E-post:

Advarsel: Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 49B

Om oss

Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet (KKS) i Trondheim har en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og til seksuelle relasjoner og jobber for å fremme en god seksuell helse fri fra tvang, diskriminering og vold.

Våre ansatte

Bente Vikran Ingebretsen er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Hun er helsesykepleier med videreutdanning innen psykisk helse hos barn og unge.

Helene Hegle er spesialist i sexologisk rådgivning fra Nordisk forening for klinisk sexologi (NACS), helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier.

Alle som jobber ved senteret har taushetsplikt.

Autorisasjon

Nordisk forening for klinisk sexologi (NACS) har opprettet en autorisasjonsordning som gir tittelen spesialist i sexologisk rådgivning.

For å bli spesialist i sexologisk rådgivning kreves en relevant bachelorgrad, 1 års sexologstudie og minst 100 timer veiledet praksis.

Sexologene ved KKS har utdanningen som kreves for en slik autorisasjon.

Å være spesialist i sexologisk rådgivning er forskjellig fra å kalle seg sexolog. Sexolog er ingen beskyttet tittel.

Samarbeid og utvikling av tjenestetilbud

Vi samarbeider med andre fagmiljø i Trondheim kommune, andre kommuner, andre organisasjoner, spesialisthelsetjenesten og forskningsmiljø.

Alle som bruker tjenestene våre kan være med på å gi innspill og utvikle tilbudet vårt.

Alarmtelefonen for barn og unge

Barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt kan ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge, ringe 116 111, eller sende sms til 41 71 61 11, hele døgnet.

Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

Sist oppdatert: 05.07.2024

Fant du det du lette etter?