Inneklima

Inneklima

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Godt inneklima er viktig i alle typer bygg. Fuktskader og forekomst av muggsoppvekst i innemiljøer har i de senere år blitt vektlagt som risikofaktorer i arbeidet med å forebygge inneluftrelaterte helseplager. De fleste faktorer som påvirker innemiljøet ligger utenfor helsetjenestens direkte myndighetsområde.

Kommunens rolle

Trondheim kommune ved Klima- og miljøenheten har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler, og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg.


Klima- og miljøenheten er delegert myndighet etter følgende regelverk med bestemmelser om inneklima:

For mer informasjon om inneklima, kontakt Klima- og miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Rådgivning fra kommunens Klima- og miljøenhet

Enheten gir råd i forhold knyttet til blant annet

  • ventilasjon
  • oppvarming
  • fukt
  • lysforhold
  • materialvalg
  • helse og inneklima
  • bruk av bolig
  • røykeforbud i offentlige bygg, serveringssteder m.m.

Klima- og miljøenheten er delegert myndighet etter følgende regelverk med bestemmelser om inneklima:

For mer informasjon om inneklima, kontakt enheten på telefon 72 54 25 50.

Utleiebolig, husleietvistutvalget

Det er utleier har hovedansvar for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Vi oppfordrer til at leietakere først kontakter utleier eller Husleietvistutvalget dersom det er uheldig inneklima i en utleiebolig. Klima- og miljøenheten kan også føre tilsyn i utleieboliger dersom inneklimaproblemet skyldes forhold som leietaker i liten grad kan påvirke.

Husleietvistutvalget er førsteinstans i tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag med hjemmel i husleieloven.

Husleietvistutvalget har kontor i Trondheim, og kan kontaktes på telefon 73 88 04 00.

Lenker for mer informasjon om inneklima og helse

Aktuelle publikasjoner fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 03.06.2024

Fant du det du lette etter?