Skadedyr

Skadedyr

Skadedyr omfatter pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak.

Rotte Foto: Shutterstock

  

Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Kommunen kan gi veiledning og råd

Kommunen ved Klima- og miljøenheten kan gi deg informasjon om:

  • Kommunen kan pålegge eier/bruker av en eiendom å foreta skadedyrbekjempelse.

Godkjente skadedyrbekjempere

Hvis du ikke vil foreta bekjempelse selv, kan du ta kontakt med godkjente skadedyrbekjempere, som gir nødvendige opplysninger og bistand:

Folkehelseinstituttet har en liste over godkjente skadedyrbekjempere og hvor disse arbeider.

Rotter og rottebekjempelse

Rotter kan forårsake store materielle skader, og kan representere en smittefare. Det er derfor viktig å bekjempe rotteplagen.

Den viktigste og mest effektive bekjempelsen er ved sikring og fjerning av eksistensgrunnlaget for rottene ved eiendommen; opprydding i kjellere, i lysgraver og områdene rundt huset m.m.

Søppelkopper skal ha tettsluttende lokk. Volumet må være stort nok og matavfall må ikke legges på utsiden.

Rotteutrydding ved hjelp av feller eller gift er den nest beste løsningen. Feller og eventuell rottegift fås kjøpt hos fargehandlere eller i fagforretninger. Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet, FHI.

Fett og matrester tiltrekker også rotter

I Trondheim har vi sannsynligvis mer enn 100.000 rotter i det private og kommunale avløpsnettet. Tette rør og fjerning av søppel og matrester koster oss dessuten mange millioner hvert år – helt unødvendig.

Lenker til mer informasjon og lovverk

Sist oppdatert: 08.04.2024

Fant du det du lette etter?