Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Program og påmelding

Kulturenheten utgir en katalog med kulturtilbud fra Den kulturelle spaserstokken to ganger i året.

Gå til program og påmelding til Den kulturelle spaserstokken


Ønsker du programmet tilsendt?

Du kan kontakte Kulturenheten (avdeling Seniorkultur) på tlf. 90 19 27 14 for å få programmet tilsendt i posten.

Du kan også følge med i Trondheim kommunes annonse i Adresseavisen på lørdager.

Se kulturkatalog fra Den kulturelle spaserstokken for våren 2024 (PDF)

Forside DKSS våren 2024

Vi ønsker din tilbakemelding

Vi i Seniorkultur ønsker hele tiden å forbedre oss. Derfor har vi lagd et skjema for ris, ros og ønsker til Den kulturelle spaserstokken i Trondheim kommune. 

Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger! Undersøkelsen er anonym.

Gå til skjema for tilbakemeldinger til Den kulturelle spaserstokken

Informasjon om billetter

Hjelp til påmelding på Seniorkultur.no

Den kulturelle spaserstokken har tatt i bruk et helt nytt påmeldingssystem fra juni 2022. Vi har laget en veiledning for hvordan du melder deg på:

Steg 1 - Finn arrangement

Gå til nettsiden seniorkultur.no ved å klikke på lenken til program og påmelding over. Du vil da se en side som ser slik ut:

Bilde 1

Her finner du oversikt over alle kommende arrangementer i Den kulturelle spaserstokken.

Du kan enten bla deg gjennom oversikten eller du kan bruke søkefeltet øverst for å finne et bestemt arrangement. Dersom du vet hvilket arrangement du ønsker å melde deg på skriver du tittelen på arrangementet i søkefeltet.

La oss si at du ønsker å melde deg på “Trio Latino”. Skriv da “Trio Latino” i søkefeltet.

Bilde 2

Klikk på teksten eller bildet for å åpne dette arrangementet. Du får da opp en side hvor du kan lese mer om arrangementet:

Bilde 3

Steg 2 - Påmelding

Under bildet er det en stor knapp: “Bestill, avbestill eller endre billetter”. Ved å trykke på denne kommer du rett til bestillingen. Du kan også bla deg ned på siden.

Billettbestillingen ser slik ut:

Bilde 6

Begynn med å velge selve arrangementet under “Dato og sted”. På arrangementer som tilbyr flere spillesteder, velger du stedet som passer best for deg.

Bilde 7

Deretter fyller du inn fullt navn og telefonnummer.

Har du matallergier eller informasjon om tilrettelegging fyller du ut dette under “Matallergier og rullestol”.

Bilde 8

Deretter velger du antall billetter ved å trykke på pluss-tegnet:

Bilde 9

Helt til slutt trykker du på “Bestill billetter”:

Bilde 10

Du vil etter kort tid motta en SMS fra “DKSS” med bekreftelse på din bestilling. Denne inneholder informasjon om sted, dato, antall billetter du har reservert og beløp.

I tillegg får du et bestillingsnummer. Dette kan du bruke dersom du ønsker å endre din bestilling (f.eks. endre antall billetter eller avlyse din reservasjon).

En SMS vil se slik ut, avhengig av hvilket arrangement du har meldt deg på:

SMSbekreftelse1

Du har nå kommet i mål med din påmelding! God fornøyelse!

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp, eller ønsker å melde deg på via telefon, kan du ringe Seniorkultur på tlf. 90 19 27 14 eller Hornemansgården på tlf. 73 84 17 00. Vår telefon er åpen på hverdager fra 09.00-11.30 og 12.00-15.00.

Endre eller avbestille billetter på Seniorkultur.no

Ønsker du å endre en reservasjon du har gjort på seniorkultur.no kan du gjøre dette ved å gå tilbake til arrangementet. Gå til www.seniorkultur.no ved å klikke på lenken til program og påmelding over.

Gå til arrangementet du ønsker å endre. Bla deg nederst på siden hvor du finner billettbestillingen. Til høyre vil du se en knapp: “Endre eller avbestille billetter”. Klikk på den.

Bilde 12

Du vil da få opp en side som ser slik ut:

Bilde 13

Fyll inn bestillingsnummeret du har fått på SMS. Klikk deretter på “Få billettene mine”.

Finner du ikke igjen bestillingsnummeret kan du trykke på “Glemt bestillingsnummer?”. Da vil du motta et nytt bestillingsnummer på SMS.

Når du har trykker på “Få billettene mine” kommer du tilbake til din originale reservasjon. Her har du mulighet til å oppdatere antall billetter, avbestille eller legge til annen informasjon.

Endre billetter2

Ønsker du for eksempel 2 billetter i stedet for 1 trykker du på plusstegnet.

Når du har gjort ønsket endring avslutter du ved å trykke på “Oppdater billetter”.

Bilde 16

Du vil nå få en ny SMS med bekreftelse på at bestillingen er oppdatert, enten det var endring i antall billetter eller avbestilling.

SMSbekreftelse2

Praktisk informasjon om påmelding, betaling og tilrettelegging

Billettbestilling

Ny, digital påmelding

Fra juni 2022 har Den kulturelle spaserstokken brukt et digitalt påmeldingssystem på nettsiden seniorkultur.no. Alt du trenger er PC, nettbrett eller mobil. Når du benytter denne nettbaserte påmeldingen slipper du å stå i telefonkø. Se over for veiledning til digital påmelding.

Påmelding på telefon

Dersom du ønsker å melde deg på via telefon kan du ringe Seniorkultur på tlf. 90 19 27 14 eller Hornemansgården på tlf. 73 84 17 00.

Vår telefon er åpen hverdager fra 09.00-11.30 og 12.00-15.00 (endringer kan forekomme). Noe kø og venting kan oppleves de første dagene etter at påmeldingen starter.

Kjøp av billetter hos samarbeidspartnere

På enkelte arrangement er det kun mulig å kjøpe billetter hos våre samarbeidspartnere. Dette opplyses om under de arrangementene det gjelder i katalogen.

Avbestilling

Avbestillingsfrist er en uke før arrangement, om ikke annet er oppgitt.

Avbestilling må skje innen fristen. Ved avbestilling etter fristen, eller manglende oppmøte til arrangement, vil det bli sendt faktura på beløpet i sin helhet.

Venteliste

Dersom et arrangement er fullt kan du velge å stå på venteliste. Om det blir ledig plass vil du bli kontaktet av oss senest dagen før arrangementet.

Avlysning av arrangement

Ved avlysning av arrangement vil de som er påmeldt få beskjed på telefon eller SMS. Vi vil også legge ut informasjon om endringer og oppdatert program på Den kulturelle spaserstokkens Facebook-side og i kommunens lørdagsannonse i Adresseavisen.

Billetter kjøpt i Hoopla vil bli refundert når arrangør avlyser et arrangement.

Betaling

  • Du betaler for billettene når du ankommer arrangementet. Vi oppfordrer til å benytte kort eller Vipps 13 64 83 ved betaling, men det er også mulig å betale kontant.
  • På noen utvalgte arrangement betaler man via gebyrfri faktura i etterkant. Disse arrangementene er spesifisert i katalogen.
  • Billett kjøpt på Hoopla.no betales når du bestiller billetten.
  • På enkelte arrangement kjøper man billetter via våre samarbeidspartnere. Det opplyses om dette under de arrangementene det gjelder.

Hva inkluderer billetten

Hva som er inkludert i billetten varierer og er oppgitt under hvert enkelt arrangement.

Ledsagere og tilrettelegging

Ledsagerbevis godtas på alle våre arrangement og må fremvises ved kjøp av ledsagerbillett. Ledsagere deltar gratis, men må betale for servering på arrangement hvor mat er inkludert i billetten. Antall ledsagere og tilrettelagte plasser kan være begrenset, spesielt på arrangementer i samarbeid med kulturinstitusjoner.

Det er ønskelig at det informeres om rullestol ved påmelding slik at vi i størst mulig grad kan tilrettelegge for disse. Arrangement som er vanskelig tilgjengelig for rullestoler er spesielt merket i katalogen. Gi beskjed ved påmelding ved behov for drosje.

Kontakt

Om oss - kontaktinformasjon og prosjekter i Den kulturelle spaserstokken

Du kan kontakte Seniorkultur på tlf. 90 19 27 14. Vår telefon er åpen på hverdager fra 09.00-11.30 og 12.00-15.00.

Avdelingsleder Seniorkultur
Kjetil Krøvel, telefon 91 67 23 98

Følg Den kulturelle spaserstokken Trondheim på Facebook

Om Den kulturelle spaserstokken

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Den kulturelle spaserstokken har flere hundre kulturarrangement årlig, på ulike arenaer i hele byen. Arrangement i Den kulturelle spaserstokken er spesielt tilrettelagt for seniorer, men er åpne for alle interesserte.

Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet. Den kulturelle spaserstokken tilbyr arrangement på helse- og velferdssentre og nærmiljøarenaer i alle bydeler, og samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging.

Den kulturelle spaserstokken gir tilbud innen alle kunstformer: Musikk, teater, film, litteratur, kunst, turer, og gir i stor grad oppdrag til lokale utøvere.

Interkommunalt samarbeid og nasjonal satsing

Det er etablert et interkommunalt nettverk mellom kommuner i Trøndelag om Den kulturelle spaserstokken. Kommunene samarbeider bl.a. om turneer og oppdrag til lokale kulturutøvere.

Fra 2007 har Den kulturelle spaserstokken vært en nasjonal satsing. Formålet er å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Fra 2015 har ordningen vært administrert gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Kulturkarusellen - tilbud til helse- og velferdssentre

Kulturkarusellen er et skreddersydd kulturtilbud til helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune. Målgruppen for Kulturkarusellen er beboere med lav mobilitet og deres pårørende.

Arrangementene i Kulturkarusellen holdes som interne arrangement og annonseres ikke eksternt.

Kulturenheten sender tilbud om arrangement til helse- og velferdssentrene to ganger i året.

Forskningsprosjekt

Deltakelse i kulturtilbud representerer et stort potensial for inkludering i det norske samfunnet. Vi mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke nye løsninger som kreves for at seniorer med innvandrerbakgrunn skal motiveres for deltakelse i kulturtilbud.

Trondheim kommune og Sintef samarbeider om et forskningsprosjekt, Kultur for eldre innvandrere - Utvikling av tilbud og tilrettelegging for deltakelse.

For artister og utøvere

Er du artist, musiker, kunstner, foredragsholder, kursholder eller lignende, og ønsker å opptre eller ha aktivitet for seniorer?

Kulturenheten søker utøvere og program som passer på ulike arenaer, fra større produksjoner til intimkonserter og mindre arrangement. Vi ønsker tilbud innen ulike sjangere, og er hovedsakelig interessert i tilbud med et tema eller spissede konsept.

Ulike typer oppdrag

Kulturenheten tilbyr arrangement for seniorer gjennom Den kulturelle spaserstokken og Kulturkarusellen. Vi har også ulike nærmiljøarrangement i samarbeid med aktører i byen, og vi samarbeider med andre kommuner i Trøndelag om turneer i Den kulturelle spaserstokken.

Vi vurderer alle tilbud ut fra hvordan det passer inn i det øvrige programmet og hvilket format som egner seg best, og tar kontakt med utøvere/program som er aktuelle. Utøver(e) blir engasjert for ett eller flere oppdrag etter nærmere avtale.

Turnevirksomhet i Den kulturelle spaserstokken eller Kulturkarusellen innebærer vanligvis to konserter per dag. Utøverne honoreres etter faste takster.

Antall arrangement i Kulturkarusellen avhenger av antall bestillinger fra helse- og velferdssentrene i Trondheim kommune.

Den kulturelle spaserstokken i Trondheim promoterer noen av tilbudene ut til alle kommuner i Trøndelag, og koordinerer turneer for både artister og kommuner. Antall arrangement avhenger av antall bestillinger fra kommunene.

Meld inn programforslag

Skjema for innmelding av programforslag til Seniorkultur.

Spørsmål?

Kjetil Krøvel - avdelingsleder Seniorkultur, telefon 91 67 23 98

Hanne Jensen Sousa - kulturprodusent for Den kulturelle spaserstokken, telefon 91 76 00 56

Sist oppdatert: 05.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward