Gjesteleilighet i Berlin

Gjesteleilighet i Berlin

Profesjonelle kunstnere i Trondheim kan søke om gjesteopphold i Berlin.

Gjesteleilighet i Berlin

Profesjonelle kunstnere i Trondheim inviteres til å søke om gjesteopphold i Trondheim kommunes gjesteleilighet i Berlin.

Oppholdet skal kunne benyttes til

 • eget kunstnerisk arbeid
 • å utvikle kontakt med aktuelle fagmiljøer i byen
 • markedsføring av eget arbeid
 • faglig ajourføring ved for eksempel besøk i byens tallrike kunst- og kulturinstitusjoner

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2025 er 1. oktober. 

Betingelser og krav til søknaden

 • Tilbudet gjelder profesjonelle utøvere innen alle kunstuttrykk (visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur m.m.)
 • Søkere skal være registrert i Folkeregisteret med bostedsadresse i Trondheim
 • Når det er mange søkere, vil kunstnere i etableringsfasen bli prioritert
 • Søknad om opphold skal inneholde en beskrivelse av hva oppholdet skal benyttes til
 • Det settes en maksimumsgrense for oppholdet på tre måneder
 • Det ytes et stipend på 3000 kroner per måned for opphold med minimum varighet på én måned
 • All nødvendig informasjon for behandling av søknaden skal kunne leses ut fra det innsendte søknadsskjema
 • CV og eventuell annen dokumentasjon over søkerens virksomhet skal vedlegges søknaden. Vedlegg ut over dette skal kun inneholde tilleggsopplysninger.
 • Søknaden skal skrives på norsk eller et av de andre skandinaviske språkene.

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

 • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
 • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
 • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
 • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

Søknad

Søknad om opphold sendes inn via Tilskuddsbasen.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Roald Birkelund, telefon 95 26 33 52 eller e-post:

Kontrakt

Dersom du har fått tildelt opphold kan du laste ned kontrakt for opphold her. Fyll ut og returner kontrakten innen svarfrist som er angitt i vedtaket til . Husk å føre på ref.nr i Tilskuddsbasen.

Om leiligheten

Trondheim kommune stiller til disposisjon en leilighet på 65 m² ved Wittenberg plass i sentrum av byen, med svært god tilgang til kommunikasjon, transport, handel og tjenester. De nordiske ambassadene, Bahnhof Zoo, Kurfürstendamm og Universität der Künste ligger 5-10 minutter unna til fots. Leiligheten ligger i 3. etg (det vil si “norsk” 4. etg) inn mot en parklignende bakgård. Leiligheten har balkong. Det er heis i bygget.

For beboerne: Les om praktisk informasjon her

Oversikt over tidligere beboere

Oversikt over hvilke kunstnere som har hatt opphold i leiligheten siden etableringen i 2004 finnes på denne nettsiden.

Sist oppdatert: 23.04.2024

Fant du det du lette etter?