Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd fra Bufdir: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (Storbymidlene)

Tilskudd fra Bufdir: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (Storbymidlene)

Aktører i Trondheim kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningene "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" (storbymidlene).

Søknader sendes direkte til Bufdir, men det gjøres en administrativ og politisk vurdering i Trondheim før Bufdir behandler søknadene.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tiltak som får støtte skal rette seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, bidra til deltakelse på alternative mestringsarenaer, og medvirke til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn og unge.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom, samt deres familier berørt av fattigdomsproblem.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir, og er vanligvis tidlig i desember.

Søknadsfrist for 2018 var 8. desember 2017.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

 

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (storbymidlene)

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir.

Søknadsfrist er 1. februar 2018 for prosjekt med oppstart i 2018.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Kontakt

Kontaktperson for tilskuddsordningene i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon 974 21 644
e-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir. 

Sist oppdatert: 16.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?