Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ

Fra 01.06.2003 har Stortinget vedtatt en lovendring i kommuneloven, kapittel 6a, Innbyggerinitiativ. Med initiativrett menes at innbyggerne i en kommune har rett til å sette en sak som gjelder kommunens virksomhet på dagsorden i kommunen. De folkevalgte har ikke plikt til å vedta forslaget, men de skal ta stilling til det innbyggerne foreslår innen 6 måneder etter at forslaget er innlevert.

Det er ikke krav til at vedkommende som setter frem et forslag har stemmerett, men personen må være bosatt i kommunen og må kunne dokumentere støtte til forslaget fra minst 300 innbyggere i kommunen. Det er naturlig at støtten dokumenteres i form av underskrifter.

Det er utarbeidet en egen forskrift for ordningen der det stilles som krav at det er mulig å kontrollere at bosettingsvilkår er oppfylt for de som har underskrevet. Hvert forslag vil likevel bli vurdert av ordfører og formannskap , og kan bli ansett som aktuelt å ta opp selv om lovens krav til innbyggeroppslutning ikke er oppfylt.

Innbyggere som vil benytte seg av denne ordningen kan sende sitt forslag til Bystyresekretariatet, Munkegata 1, 7004 Trondheim. Det er også mulig å bruke ordningen "min sak" på nett.

Sist oppdatert: 05.11.2020

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward