Parti og politikere

Parti og politikere

 Politiske partier i bystyret

Bystyret for perioden 2023 - 2027 består av 67 faste representanter med følgende sammensetning:

Høyre 20
Arbeiderpartiet 17
(SV) Sosialistisk Venstreparti 9
Fremskrittspartiet 4
Venstre 4
Miljøpartiet De Grønne 4
Pensjonistpartiet 3
Rødt 3
Senterpartiet 1
Kristelig Folkeparti 1
Industri- og næringspartiet 1

Søk i alle politikere

Gruppeledere i bystyret

 •  (Arbeiderpartiet)
 •  (Høyre)
 • (Sosialistisk Venstreparti)
 • (Miljøpartiet De Grønne)
 • (Senterpartiet)
 • (Rødt)
 • (Fremskrittspartiet)
 • (Venstre)
 • (Pensjonistpartiet)
 •  (Kristelig Folkeparti)
 • (Industri og næringspartiet)

Politisk administrasjon

Kommunens beslutningssystem innebærer at politikerne vedtar, og kommunedirektøren gjennomfører det som er vedtatt. Det betyr at hovedtyngden av kommunens administrasjon og utøvende medarbeidere er ansatt hos kommunedirektøren.

Det er tre unntak; Bystyresekretariatet, Kontrollutvalgets sekretariat og Trondheim kommunerevisjon.

Bystyresekretariatet

Hjelper politikerne med avvikling av møtene, innkallinger, sakspapirer, protokoller og generelle sekretariatsfunksjoner.

Trondheim kommunerevisjon

Er politikernes organ for kontroll med forvaltningen. De gjennomfører revisjonsprosjekter vedrørende økonomiske forhold og forvaltningsrevisjon, det vil si undersøkelser som viser om og hvordan kommunedirektørens administrasjon gjennomfører det som er vedtatt.

Kontrollkomiteens sekretariat

Parlamentarisme

I henhold til kommuneloven kapittel 10 kan bystyret vedta å innføre parlamentarisk styringsform. Spørsmålet er utredet av bystyret med tanke på innføring etter kommunestyrevalgene i 1999, 2003 og 2011, men ikke vedtatt.

Vedtak om innføring av parlamentarisme må treffes med tilslutning av minst 2/3 av bystyrets medlemmer. For at et slikt vedtak skal kunne treffes må det forrige bystyret ha votert over et forslag om å innføre parlamentarisk styreform før 1. januar i siste år av valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. 

Innføring av parlamentaristisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte bystyrets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk senest 1. januar i det andre hele året av valgperioden.

Bystyret kan selv vedta å avvikle parlamentarisk styreform, da med alminnelig flertall av det stemmene.

Sist oppdatert: 23.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward