Planlagte politiske saker

Planlagte politiske saker

Planlagte politiske saker, halvårsplan

Planlagte politiske saker

I løpet av ett år behandler Trondheim bystyre ca. 200 saker. Formannskapet behandler ca. 300 saker. I begynnelsen av hvert halvår utarbeider kommunedirektøren en oversikt over hvilke saker som planlegges fremmet til politisk behandling.

Mer informasjon om planlagte politiske saker

I oversikten er det angitt når sakene planlegges ferdig fra kommunedirektøren. I noen tilfeller kan det skje at sakene ikke blir ferdig til angitt tid. Det kan vise seg at utarbeidelsen av saken er mer omfattende enn antatt, at det er behov for mer ekstern bistand eller at utarbeidelse av sakene må nedprioriteres i forhold til andre oppgaver.

I oversikten er det ført opp en tittel på sakene. Den endelige tittelen på saken kan avvike fra denne "arbeidstittelen".

Kolonnen "område" angir hvilket fagområde som har ansvaret for å utarbeide saken.

Kolonnen "sluttbehandling" angir hvilket politisk organ som skal sluttbehandle den enkelte sak.

Når saken er sluttbehandlet, er det oppgitt dato for behandlingen. Datoen er en lenke til det aktuelle møtet. Der kan du lese saken og det politiske vedtaket.

Frister for politiske saker

Frister for saksbehandling av politiske saker

Oversikt over politiske møter

Oversikt over politiske møter, saksframlegg og protokoller.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt , telefon 90 89 51 34.

Sist oppdatert: 13.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward