Valg 2023

Valg 2023

Valglogo

 

Omvalg til fylkesting i Østfold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i 2023. Valgdagen er mandag 11. september 2023. I Trondheim er det også valg søndag 10. september 2023 på Hovedbiblioteket.

Valgstyrets møtebok med alle resultatene fra kommunestyrevalget i Trondheim

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort. Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Oversikt over hvor du kan forhåndsstemme

Stemme på valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.
Valglokalene i Trondheim er åpne kl 09.00-21.00.

I tillegg kan du stemme ved Hovedbiblioteket i Trondheim søndag 10. september kl 13.00-18.00.

På valgdagen blir det åpnet 41 stemmelokaler i Trondheim, der du som er manntallsført kan stemme. Husk at du som ikke er manntallsført i Trondheim kommune, ikke kan stemme i Trondheim på valgdagen.

Ta med legitimasjon og gjerne valgkort. 

Les om hvordan du stemmer på valgdagen

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

Er du student?

Slik kan du stemme i Trondheim

Manntallet lagt ut til offentlig ettersyn

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i Trondheim er lagt ut til offentlig ettersyn på Bytorget i Erling Skakkes gt. 14 (fylkeshuset). Manntallet vil bli liggende til og med valgdagen 11.09.2023.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter feilen. Kravet sender du skriftlig med begrunnelse innen 10. september på e-post til eller på papir til Valgstyret i Trondheim, Bystyresekretariatet, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn på samme sted. Hvis du mener det er feil her, sender du krav om retting til Sametinget på e-post til eller på papir til Sametinget, Postboks 3, 9735 Kárášjohka-Karasjok.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt som representant i Trondheim bystyre må du ha stemmerett i Trondheim kommune. Du må også være bosatt i Trondheim kommune på valgdagen. 

Godkjente valglister

I valgstyrets møte 16.05.23, sak 9/23, ble 16 listeforslag godkjent.

Godkjente valglister

Fylkestingsvalg 2023

Søknad om loddsalg ved valglokalene

Lag og foreninger har mulighet til å ha loddsalg og liknende ved valglokalene.

Søknadsfrist 31.07.2023.

Søknad om dette sendes

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål 

How to vote in 12 languages

Språk: Arabisk, engelsk, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, somali, sorani, tigrinja, tyrkisk, urdu.

Sist oppdatert: 13.11.2023

Fant du det du lette etter?