Gatelys

Gatelys

Trondheim kommune har ansvar for gatelys langs kommunale veier, gang- og sykkelsti og på veier vi drifter for Statens vegvesen.

Gatelys

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys meldes inn her.

Feil på trafikklys meldes til Statens vegvesen via vegtrafikksentralens telefon: 175.

Skjema for bedrifter

Her er søknadskjema utlån av digitale gatelysdata.

Veglysnorm

Det er utarbeidet en veglysnorm som skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veglysanlegg tilhørende Trondheim kommune, samt ved planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Dette omfatter anlegg hvor enten kommunen eller andre utbyggere er tiltakshaver.

I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det utbyggeren som bekoster det nye gatelyset.

Materialliste gatelys

Det er utarbeidet retningslinjer for valg av materiell til gatebelysning som omfatter mastetyper, utkragere/veggfester, fargevalg, armaturer og lampetyper.

Feil på gatelys

Trondheim kommune har ansvar for at gatelysene langs vegene fungerer slik de skal. For å ivareta dette ansvaret har kommunen inngått avtale med ON Energi AS om utbedring av feil og mangler vedrørende gatelys.

  • Ved innmelding av 1 mørkt lyspunkt har ON Energi AS 4-5 ukers responstid. Innen denne tid skal de ha kontrollert/reparert lyspunktet for feil/mangler. Ved en mulig kabelfeil/annen feil enn bare mørk pære kan dette ta lengre tid. Dette på grunn av måling av feilpunkt og utbedring ved eventuelt graving ved kabelfeil.
  • Ved innmelding av 2-3 eller noen flere punkt som er mørke (mindre feil) har ON Energi AS en responstid på normalt 1 uke. Innen denne tid skal de ha kontrollert/reparert punktene for feil og mangler. Ved konstatert kabelbrudd eller andre vanskelige feil kan det ta lengre tid. Dette på grunn av måling av feilpunkt og eventuell graving ved utbedring av feil.
  • Ved innmelding av større feil slik som hele gater/veger og lengre strekk uten lys, har ON Energi AS en responstid på normalt 1-3 dager. Dette kan variere litt, avhengig av om det meldes inn mange feil på samme tid. Innen denne tid skal de ha lokalisert og eventuelt startet reparasjon eller utbedring av feilen. Ved kabelfeil/brudd tar dette lengre tid på grunn av feilmåling og graving ved reparasjon.
  • Ved innmelding av store feil slik som flere gater/veger i et område og lange strekk på hovedveger/innfartsårer skal ON Energi AS varsles med en gang. Da skal de ut å lokalisere feilen og starte utbedring umiddelbart. Ved kabelbrudd og alvorlige feil/mangler skal dette utbedres så raskt som mulig. Dette gjelder også nedkjørte lysmaster og feil/mangler som kan være til fare for den alminnelige ferdsel.
Kontakt

For spørsmål om ledningskart og/eller påvisning av gatelys, ta kontakt med:

Geomatikk AS
Telefon: 91 50 91 46
Adresse: Otto Nilsens veg 12, 7052 Trondheim

Generelle spørsmål om gatelys kan du sende via e-post til Trondheim bydrift:

Tlf: 72 54 63 50

Flytting av gatelys og info til entreprenører

Avkobling/ påkobling/ flytting av gatelys meldes minimum 3 virkedager før utførelse. Kostnadene for avkobling/ påkobling dekkes av Bydrift. Ekstra materiell som brukes i forbindelse med dette arbeidet og gravekostnadene i forbindelse med flytting av gatelysmaster belastes utbygger.

Det er viktig å oppgi en kontaktperson med telefonnummer slik at vår entreprenør, ON Energi AS kan ta kontakt. I tillegg må man oppgi gravemeldingsnummer. Kontaktinformasjon til ON Energi AS.

For kartutlevering eller kabelpåvisning i forbindelse med gatelys kontaktes Geomatikk. Entreprenører kan gå inn på kundeportal for å bestille kart over infrastrukturen. Telefonnummer til Geomatikk er 09146.

Sist oppdatert: 17.07.2024

Fant du det du lette etter?