Hovedplan veg

Hovedplan veg

Hovedplan for veg er en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt vegnett. Planen er en temaplan og består av et plandokument og en rapport om drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Trondheim.

Her finner du Hovedplan VEG 2018-2022

Planen gir en oversikt over status på transportnettet i mengde og i budsjettsammenheng. Den viser forholdet mellom faktisk budsjett, anbefalt budsjett og avvik mellom disse for alle vegtyper og vegelementer.

Ut i fra dette faktagrunnlaget synliggjøres alternative ambisjonsnivå for framtidig finansiering av drift og vedlikehold, og forslag til drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Trondheim.

Planens overordna målsetninger er trygghet, framkommelighet, miljøvennlig og smart gjennomføring.

Sist oppdatert: 24.01.2019

Fant du det du lette etter?