Koronavaksine

Koronavaksine

Alle innbyggere over 5 år i Trondheim har tilbud om vaksine mot korona. Du kan bestille time for vaksinering via digitalt skjema på Min side.

Mann som får vaksine

Hvor foregår vaksineringen?

Adresse: Prinsens gate 1A (inngang fra Erling Skakkes gate 25).

Åpningstider til og med uke 25:
Mandag og torsdag kl. 08.20-15.00. Stengt kl. 11.15-12.00.

Stengt torsdag 8. juni.

Åpningstider fra uke 26:
Mandag kl. 08.20-15.00. Stengt kl. 11.15-12.00

Bestill time for vaksinering

Time for vaksinering

Hvis du er

 • 65 år eller eldre
 • 18 år eller eldre og i risikogruppen

og skal bestille ny oppfriskningsdose (dose 4 eller dose 5), anbefaler FHI at du venter til høsten. Det er forventet en økning i smittesituasjonen.

Bestille time digitalt

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille time for vaksinering.

Bestill time på Min side.

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin digitale ID. Vær oppmerksom på at det må være den samme pårørende som bestiller time.

Du oppfordres til å bestille time på Min side.

Drop-in vaksinering

Drop-in tilbud er åpent mandager og torsdager i mai, mellom kl. 09-11 og kl. 12-14.

Bestill time via telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nett, kan du ringe telefon 72 54 08 50.

Avbestille eller endre time

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du endre eller avbestille timen ved å logge deg inn på bestillingsskjemaet, eller ringe 72 54 08 50.

Når er timen min?

Du kan logge deg inn på bestillingsskjemaet for å se når du har time for vaksinering.

Tilrettelegging

Dersom du har utfordringer (psykiske eller fysiske) og har behov for tilrettelegging rundt koronavaksinering kan du ta kontakt med oss på telefon: 72 54 08 50. Vi vil tilrettelegge for deg på best mulig måte.

Hvem kan få koronavaksine og hvor mange doser er anbefalt?

Hvis du er

 • 65 år eller eldre
 • 18 år eller eldre og i risikogruppen

og skal bestille ny oppfriskningsdose (dose 4 eller dose 5), anbefaler FHI at du venter til høsten. Det er forventet en økning i smittesituasjonen.

Personer 75 år og eldre er anbefalt en ny oppfriskningsdose

Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og tre oppfriskningsdoser.

Det bør gå minimum seks måneder mellom 4.dose og 5.dose.

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

Personer mellom 65 og 74 år

Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og to oppfriskningsdoser.

Det skal gå minimum fire måneder mellom 3. dose og 4. dose.

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

Friske personer mellom 18 og 64 år

Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og en oppfriskningsdose. Det er tilbud om en 4. dose for de som ønsker dette selv.

Det skal gå minimum fire måneder mellom 3. dose og 4. dose.

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

Personer mellom 18 og 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Det er anbefalt å ta to grunnvaksiner og to oppfriskningsdoser, slik at man har tatt inntil 4 koronavaksiner.

Det bør gå minst fire måneder mellom oppfriskningsdosene (3. dose og 4. dose).

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

Diagnoser i denne målgruppen

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper.

Personer som er 18 år og eldre med immunsvikt

Det er anbefalt å ta tre grunnvaksiner og to oppfriskningsdoser, slik at du har tatt inntil 5 koronavaksiner. Dersom spesialisthelsetjenesten har anbefalt deg ytterligere vaksinedoser, ta kontakt på 72 54 08 50.

Intervallet etter grunnvaksinering er minimum tre måneder mellom hver dose.

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

Diagnoser i denne målgruppen

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte
 • moderat eller alvorlig medfødt immunsvikt
 • avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon
 • kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling (innenfor de siste 6 månedene)
 • alvorlig nyresvikt eller i aktiv dialyse
 • bruker medikamenter som svekker immunforsvaret
 • bruker ett eller flere av disse medikamentene (PDF)

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper.

Du bestiller time på Min side. Når du er inne på bestillingssystemet må du bekrefte at du tilhører en av risikogruppene.

Det er ønskelig at du tar med medikamentliste. Oversikt over dine medisiner kan du finne ved å logge inn med elektronisk ID på helsenorge.no. Hvis du har dokumentasjon fra spesialist som bekrefter at du skal ha oppfriskningsdose, kan du ta med den. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

Gravide

Grunnvaksinasjon er anbefalt til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.

Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Det bør gå minimum 4 måneder siden 3. dose.

Det bør gå minst tre måneder mellom gjennomgått koronainfeksjon og ny koronavaksine.

For mer detaljert informasjon om graviditet som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Informasjon for gravide FHI

Barn og ungdom under 18 år

Det er ulike anbefalinger for barn og unge mellom 6 måneder og 17 år. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg eller ditt barn på FHI sin nettside. Ved tvil om du eller ditt barn tilhører risikogruppen, ta kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Samtykkeskjema skal være ferdig utfylt når du møter til timen. Skjema leveres til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med flere doser må det medbringes ferdig utfylt samtykkeskjema for hver vaksinasjon.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Vaksiner som benyttes er oppdaterte vaksiner fra BioNTech-Pfizer og Moderna.

Det er ønskelig at du har bestemt deg for hvilken vaksine du ønsker når du møter til time.

Praktisk informasjon

Vaksinen er gratis.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?
 • Ta med legitimasjon. Det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt. Denne kan du finne ved å logge inn med elektronisk id på helsenorge.no.
Kan jeg ha med meg ledsager?

Du kan ha med deg nødvendig ledsager, hvis du har behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, må du observeres i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon. Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har feber, eller føler deg syk.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk, og tolk er gratis. Du kan bestille tolk når du bestiller vaksinetime via Min side, eller ta kontakt på telefon 72 54 08 50.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvor lenge bør jeg vente hvis jeg skal ta en annen vaksine?

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

Mer informasjon

Om koronavaksinen

Om vaksinering av ungdom 12-15 år

Andre språk/other languages

Sist oppdatert: 06.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H