Hardt rammet av pandemien? Nå kan du søke kommunen om penger

Hardt rammet av pandemien? Nå kan du søke kommunen om penger

Formannskapet i Trondheim har vedtatt hvordan en statlig tildeling på vel 19 millioner kroner skal gjøres tilgjengelig for lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Her får du vite hvordan du kan søke om penger.

Bide av syk teddybjørn med munnbind
Trondheim kommune åpner nå for søknader om økonomisk støtte til virksomheter som er hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19.

Ordningen skal gi økonomisk støtte til lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

- Det har vært viktig for Trondheim kommune å få på plass en god, forutsigbar og lett tilgjengelig ordning for søknader på disse midlene. Vi er opptatt av at de avsatte midlene raskt skal komme ut til de bedriftene og bransjene i næringslivet som har stått i en veldig vanskelig situasjon det siste året som følge av ulike koronarestriksjoner, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim kommune.

Legger vekt på enkelte næringer

Trondheim kommune legger spesielt vekt på å kunne støtte virksomheter innenfor trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte.

Dette kan det søkes om

  • Bedriftsrettet støtte begrenset oppad til kr 300 000 pr bedrift. Det er avsatt 10 028 290 kroner til bedriftsrettet støtte.
  • Fellestiltak som bidrar til økt økonomisk aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og arrangementsnæringene og handelsnæringene i Midtbyen.

Til fellestiltak er det avsatt ni millioner kroner, der formannskapet allerede har bevilget 2,5 millioner kroner til Midtbyen Management og 2,5 millioner til Visit Trondheim.

Søknader, behandlingstid og utbetalinger

Søknad sendes via regionalforvaltning

Disse virksomhetene kan søke

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører innenfor de prioriterte næringene (trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte) og med foretaksadresse i Trondheim kommune.

Dersom bedriften har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200 000 Euro i løpet av de siste 3 år.

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Søknadsfrist er 28. april 2021.

Svar på søknad og ev. utbetaling av innvilget tilskudd kan påregnes innen 14. mai 2021.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

, mobil 91 67 28 82

, mobil 92 21 97 77

Sist oppdatert: 11.10.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward