Kommunen hedret mangfold og frivillighet

Margaret Moiba ble søndag tildelt Trondheim kommunes mangfoldspris, mens frivillighetsprisen gikk til arbeidsgruppa for brukerråd ved byens helse- og velferdssentre.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Bilde av Margaret Moiba som mottok Mangfoldsprisen 2021 i Trondheim kommune
ET VERDIG SMIL: Margaret Moiba har i mange år lagt sin sjel i å integrere innvandrere i Trondheim. Foto: Privat

Dessverre kunne ingen av prisvinnerne møte under årets prisutdeling som foregikk i Studentersamfundet, men velfortjent heder ble det uansett.

Mangfoldsprisen

Med Mangfoldsprisen ønsker Trondheim kommune å hedre innsats for integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim. Prisen som i år ble delt ut for åttende gang, kan gå til både enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim. Mangfoldsprisen består av en origami laget av den danske kunstneren Karen Bit Vejle, et diplom og en pengesum på kroner 25 000 kroner.

Årets prisvinner Margaret Moiba har gjennom mange år bidratt aktivt til integrering av innvandrere i Trondheim. Hennes utrettelige engasjement begrenser seg ikke til arbeidet i Trondheim, men strekker seg til humanitære prosjekter utenfor Norges grenser.

Etter en reise til Sierra Leone i 2003, så hun ødeleggelsene den mangeårige borgerkrigen i landet hadde ført til. Etter reisen eskalerte engasjementet for bistand til Sierra Leone. Det startet med mindre prosjekter med økonomisk hjelp til enkeltpersoner i Sierra Leone. Støtten ble som regel finansiert gjennom mindre pengeinnsamlinger fra eget nettverk, panting av tomflasker og vaskeoppdrag. Etter hvert har Moiba og hennes organisasjon gjennomført større prosjekter finansiert gjennom en fadderordning der foreldreløse barn får et tilbud gjennom familiehjem, mat og klær, skolegang og jevnlig helsesjekk.

I 2013 formaliserte Moiba og hennes mann arbeidet, gjennom å etablere organisasjonen Verdige Smil, som bygger sitt verdigrunnlag på prinsippene i FNs konvensjon om barns rettigheter og menneskerettighetserklæringen. Organisasjonens overordnede visjon er “Å sikre bedring i livene til de mest utsatte i samfunnet slik at de kan leve et verdig liv.”

Verdige Smil har utviklet og gjennomført mange gode tiltak og jevnlige aktiviteter for et stort antall innvandrere i Trondheim. Alle er velkomne til å bli med på deres aktiviteter. Alle, uavhengig av språknivå, bakgrunn eller behov, sees på som en ressurs. Alle bidrar i en eller annen form i organisasjonens aktiviteter. Det er deltakere selv som hjelper til med sortering av mat som skal deles ut. De deltar i matlaging og de andre aktivitetene som skjer i deres lokaler.

Organisasjonen har “jobbklubb” hvor man lærer å skrive CV og får kunnskap om norsk arbeidsliv. Flere har styrket sine muligheter for å komme i jobb gjennom tiltaket. Prismottakeren sier det er viktig å legge merke til at slike aktiviteter hjelper. Organisasjonen har flere svært engasjerte og gode medarbeidere som bidrar aktivt til alle de gode tiltakene som utvikles og gjennomføres.

Bilde 3.jpg
FRIVILLIGE: Arbeidsgruppa for brukerråd ved kommunens helse- og velferdssentre, her representert av Brit Anna Lie (f.v.), Turid Knutsen og Ellen Sofie Opdahl Mo. Foto: Richard Høgnes.

Frivillighetsprisen

Med frivillighetsprisen ønsker Trondheim kommune å hedre frivillig arbeid som er knyttet til helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, kultur eller miljø. Prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim. Prisen, som i år deles ut for 22. gang, består av skulpturen ”Skroget” og en gavesjekk på 25 000 kroner.

Årets prisvinner er arbeidsgruppa for brukerråd ved kommunens helse- og velferdssentre, ved Brit Anna Lie, Turid Knutsen og Ellen Sofie Opdahl Mo. Denne arbeidsgruppa har bidratt til å synliggjøre og tydeliggjøre nødvendigheten av og verdien i en systematisk dialog med pårørende. Deres viktigste fokus har imidlertid alltid vært og er på beboernes og de ansattes situasjon på sykehjemmene. Arbeidsgruppa jobber frivillig og legger ned et betydelig antall frivillige timer i dette arbeidet. Deres uegennyttige og utrettelige arbeid for eldreomsorgen i Trondheim kommune er imponerende.

Ordningen med brukerråd i Trondheim kommune ble politisk bestemt og innført i 2011. I disse årene har brukerrådene bidratt til å utvikle tjenestetilbudet, og vært en viktig medspiller og samtalepartner for pårørende, ledere og kommunaldirektør.

På et dialogmøte mellom brukerråd og kommunaldirektør i 2014, ble det foreslått at brukerrådslederne burde organisere seg for å få en sterkere stemme i dialogen med administrasjon og politikere. Dette førte til at nettverket av brukerrådsledere på helse- og velferdssentre og helsehus ble etablert i 2015. Dette arbeidet har siden vært koordinert av den aktuelle arbeidsgruppa, ledet av Brit Anna Lie. Ulike brukerrådsledere har vært med i denne gruppen, men tre medlemmer har vært med helt siden starten: Brit Anna Lie, Turid Knutsen og Ellen Sofie Opdahl Mo.

Deltakerne i arbeidsgruppa har et brennende engasjement og bidrar til å skape et godt samarbeidsklima mellom pårørende og tjenesteytere i Trondheim kommune. De er konstruktive og løsningsorienterte i sin framferd, og er opptatt av at vi løser utfordringene sammen. De har blant annet bidratt til at aktivitør-ressursen på enhetene er økt og at det er innført en funksjon som servicevert på helse og velferdskontorene. De har også vært involvert i arbeidet med en felles serviceerklæring på helse- og velferdskontorene. Arbeidsgruppa har deltatt i utviklingsarbeid, utarbeidelse av politiske saker og gitt årlige innspill til budsjettarbeidet. Under pandemien har de vært viktige og aktive deltakere i arbeidsgruppa som har kommet med innspill til besøksrutiner på helsehus og sykehjem.

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?