Har du bolig til en flyktning fra høsten?

Trondheim kommune behøver fra høsten av hjelp fra private boligeiere for å kunne bosette inntil 120 flyktninger hver måned.

Sist oppdatert: 14.06.2022

Bildet viser Frank Meland, enhetsleder ved helse- og velferdskontor Lerkendal.
- Vi håper innbyggere med boliger til leie vil melde seg for å hjelpe flyktninger som trenger tak over hodet, sier enhetsleder Frank Meland.

- Uten at innbyggere med ledige boliger hjelper oss i denne dugnaden har vi ingen mulighet til å oppnå målsetningen med bosetting av så mange, sier Frank Meland, enhetsleder ved helse- og velferdskontor Lerkendal.

Bystyret vedtok i vår å bosette inntil 740 flyktninger i Trondheim i løpet av 2022. En stor andel av disse vil etter alt å dømme være ukrainere på flukt fra krigen i hjemlandet.

Klarer sommeren

Av de flere hundre som allerede befinner seg i Trondheim har en god del fått tildelt bolig. I følge Meland vil det heller ikke by på store problemer å skaffe bolig til alle som behøver det i løpet av sommeren.

- Det er når går inn i august at mangelen på boliger vil melde seg. Da kommer også studentene som selvsagt vil konkurrere på det samme, trange boligmarkedet, sier han.

Trondheim kommune er i utgangspunktet interessert i alle type boliger, ettromsleiligheter, to-roms og tre-roms. Også enda større boliger kan være aktuelle. Forutsetningen for at boligen skal bli godkjent er at den har egen inngang, eget kjøkken og bad.

- Det vi ser er at det er mange enslige, kvinner med ett eller flere barn og noen eldre par som kommer, sier Meland.

Behov fra 1. august

Det er flyktningene selv som er leietakere og betaler sine leiekostnader. Vi har ulike støtteordninger for økonomisk støtte til flyktninger, som introduksjonsstønad og støtte fra Husbanken slik at de selv betaler for både leie av bolig og andre kostnader til livsopphold. 

Meland understreker at huseiere ikke behøver å melde inn boliger som er ledige for utleie nå, og at kommunen ikke kan betale for leiligheter som står tomme gjennom sommeren.

- Det er 1. august som er skjæringspunktet, understreker han.

Flyktninger får tildelt spesifikke beløp til boligstøtte basert på hvilket boligbehov de har. 

- Satsene er retningsgivende, og kan i visse tilfeller forhandles om. Det er uansett meningen at flyktningene skal klare å håndtere en bolig med det de får utbetalt, sier Meland.

Boligeiere kan melde sin interesse på .

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward